Quadre de classificació

El quadre de classificació de documents és l'eina principal d'un sistema d'arxiu i gestió documental. Es tracta d'una representació jeràrquica en la qual s'identifiquen i es codifiquen les sèries documentals. Per a facilitar la tasca de l'arxiver, la UOC disposa d'una solució tecnològica, el quadre de classificació de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), fruit del projecte de col·laboració entre les universitats de l'ACUP i les del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Aquesta plataforma s'ha dissenyat per a la gestió del quadre de classificació funcional i del calendari de conservació de cada universitat.

Les categories principals dels documents de la UOC es classifiquen seguint el quadre de classificació següent:

A1000 ESTRUCTURA, GOVERN I ADMINISTRACIÓ
B1000 GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS
C1000 REPRESENTACIÓ I RELACIONS PÚBLIQUES
D1000 GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS
E1000 GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS
F1000 GESTIÓ DELS BÉNS IMMOBLES
G1000 GESTIÓ DELS BÉNS MOBLES
H1000 LEGISLACIÓ I ASSUMPTES JURÍDICS
J1000 GESTIÓ ACADÈMICA
K1000 SERVEIS I ACTIVITATS PER A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
M1000 ORDENACIÓ DE LA DOCÈNCIA
N1000 RECERCA