Notícies

La UOC participa en un projecte europeu sobre adaptabilitat de les tecnologies per a la vida assistida en l'assistència domiciliària i comunitària

30/11/2017
Alexia Bos

TechCare. Amb aquest nom, la Unió Europea finança, mitjançant el programa Erasmus +, un projecte en el qual la UOC participa com a soci per a promoure l’adaptació ètica i pràctica de les tecnologies per a la vida assistida en l’assistència sociosanitària de llarga durada. L’objectiu principal del projecte TechCare és formar els grups objectiu directes sobre la seva actuació com a avaluadors i assessors del primer nivell d’assistència davant de les problemàtiques ètiques i pràctiques que determinen l’acceptabilitat de les ALT en l’atenció domiciliària i comunitària.
La professora Carme Carrion, coordinadora de l’Àrea de Disseny i Avaluació d’Intervencions en eHealth de l’eHealth Center, juntament amb altres investigadors i professors de la UOC i de l’eHealth Center, Alicia Aguilar, Beni Gómez Zúñiga, Eulàlia Hernández, Dani López, Modesta Pousada i Francesc Saigi, participen directament en la implantació d’aquest projecte. 

L’objectiu principal del projecte és formar els grups objectiu directes (educadors i formadors en pràctica d’assistència sociosanitària, treballadors d’atenció personal, cuidadors formals i informals) en l’actuació com a avaluadors i assessors del primer nivell d’assistència davant de les problemàtiques ètiques i pràctiques que determinen l’acceptabilitat de les ALT, les tecnologies per a la vida assistida (ALT, en la sigla en anglès)  en l’atenció domiciliària i comunitària.
Els resultats que s’esperen obtenir gràcies a aquest projecte són, entre altres, actualitzar les habilitats dels cuidadors formals i informals i donar-los eines que els permetin seleccionar i avaluar les eines d’ALT, i també augmentar la sensibilització i la consciència sobre aquestes tecnologies.

Consorci

Participen en aquest projecte, dirigit pel centre educatiu Wohlfahrtswerk a Stuttgart (Alemanya), la UOC, Frontida Zois a Patras (Grècia), la Universitat Tècnica de Darmstadt (Alemanya) i la Universitat Lliure de Brussel•les (Bèlgica). El projecte TechCare va començar al setembre de 2017 i es va llançar a Berlín, a la Universitat Tècnica de Ciències Aplicades Wildau, i continuarà fins al 2020.

Finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea.