AUTAPP: desenvolupament d'una aplicació d'ajuda en la presa de decisions sobre intervencions psicosocials per a trastorns de l'espectre autista

Disciplina: Ciències de la Salut 

IP: Aymerich Martínez, Marta

Grup de recerca: eHealth Lab

Estat del projecte: Tancat

Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III - Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

Dates: 2018-2020

Resum:

El projecte AUTAPP, dut a terme juntament amb el Parc Taulí Hospital Universitari i finançat per l'Institut de Salut Carlos III, ha dissenyat l'aplicació mòbil TEApp, que té l'objectiu d'ajudar en la comunicació entre la persona amb trastorn de l'espectre autista (TEA) o el familiar i els professionals de la salut. Es tracta d'una guia que proporciona informació sobre el TEA i recomanacions per gestionar-lo a familiars i professionals dels àmbits educatiu, laboral i sanitari.

El projecte també ha publicat una bateria de recomanacions dirigides a professionals del TEA que els puguin ajudar a dissenyar estudis sobre intervencions psicosocials en persones amb TEA.

Metodologia:

El projecte AUTAPP ha dut a terme una síntesi de l'evidència científica sobre l'eficàcia de les intervencions psicosocials en el maneig dels trastorns de l'espectre autista, i tenia l'objectiu inicial de dissenyar i desenvolupar una app per donar suport en la presa de decisions clíniques i ajudar a seleccionar la intervenció psicosocial més adequada per a cada pacient.

Els estudis per a la revisió sistemàtica es van triar mitjançant una cerca bibliogràfica amb criteris protocol·litzats d'identificació, selecció, extracció de dades i avaluació de la qualitat metodològica. Les dades es van sintetitzar per mitjà de taules d'evidència i es van classificar segons el grau d'evidència subjacent.

Després de la revisió sistemàtica de l'evidència científica, que incloïa estudis sobre eficàcia/efectivitat de les intervencions objecte del projecte, i un cop dut a terme un procés de cocreació per desenvolupar l'aplicació mòbil, es va detectar la necessitat de canviar el rumb de la recerca per acabar desenvolupant TEApp i la bateria de recomanacions adreçades a professionals del TEA que els puguin ajudar a dissenyar estudis sobre intervencions psicosocials en persones amb TEA.

Projecte finançat per l'Institut de Salut Carlos III, el Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital i FEDER-Una manera de fer Europa.

Investigadora principal: Marta Aymerich

Equip del projecte: Marc Alabert, Carme Carrion, Jordi Conesa, Montse Pàmias, Isabel Parra, Toni Perez, Noemí Robles

Grup de recerca: eHealth-TransLab Research Group

Data d'inici: 01/01/2018

Data d'acabament: 30/06/2022

Entitat finançadora: Institut de Salut Carlos III

Convocatòria: 2013/00012/002/005