Un projecte europeu desenvoluparà una plataforma col·laborativa de control de dades a la xarxa

  Foto: Unsplash / Damian Zaleski

Foto: Unsplash / Damian Zaleski

15/02/2017
Israel H. Ros

Un estudi europeu en què participarà l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC dissenyarà una plataforma col·laborativa per afavorir el control de dades i la gestió de la identitat digital dels ciutadans. En la recerca, liderada per l'Ajuntament de Barcelona, també hi col·laboraran altres onze institucions com The UK Innovation Agency Nesta (Regne Unit), Arduino Verkstad (Suècia) o el Centre d'Economie de la Sorbonne (França).

El projecte Decode, amb un finançament de 5 milions d'euros, té com a objectiu dotar els ciutadans d'una eina capaç de gestionar la seva privacitat a la xarxa a la vegada que fa conèixer a la població els seus drets digitals inherents. D'aquesta manera, s'aconseguiran un coneixement i control millors de les dades que contínuament es bolquen a internet per tal de buscar una independència més gran de les multinacionals i els estats.

Aquesta infraestructura, oberta i privada, també haurà de permetre experimentar sobre les oportunitats que poden oferir tipus de plataformes de cooperació distribuïdes per a explorar alternatives econòmiques en aspectes com l'habitatge, el turisme i la participació democràtica.

La iniciativa s'emmarca dins del programa europeu Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovations (CAPS), que té com a objectiu oferir i fomentar solucions per a les col·lectivitats per mitjà de models en línia.


Dos grups de recerca de l'IN3, col·laboradors del projecte

La col·laboració de la UOC es materialitzarà en l'aportació del grup Digital Commons (DIMMONS), que té com a línia de recerca l'economia col·laborativa i la innovació social, i el grup Communication Networks & Social Change (CNSC), centrat, entre altres qüestions, en l'anàlisi de les noves formes de participació civil en xarxa.