La UOC continua encapçalant la llista d'universitats en línia en recerca segons el Ranking CYD

Segons aquesta classificació, la Universitat obté deu indicadors de rendiment alt, consolidant així el mateix resultat que en l'edició passada

La UOC continua sent la primera universitat en línia capdavantera en recerca segons el Ranking CYD 2021, que avalua les universitats espanyoles amb indicadors de rendiment. Aquest estudi també constata que la UOC assenta les posicions aconseguides en la darrera edició, aconseguint la millor valoració en deu d'aquests indicadors. Aquest rànquing analitza 77 universitats de l'Estat, que representen el 89,5% de les 86 institucions que ofereixen graus, de les quals 48 són públiques, i que les engloba totes, i 29 privades, xifra que representa el 76,3% de les universitats privades.

D'aquests deu indicadors de rendiment alt, tres són de l'àmbit de la recerca (un més que en l’edició passada), cosa que posiciona la UOC com la millor universitat en línia en aquesta categoria. Concretament té semàfors verds en publicacions altament citades i interdisciplinàries i en impacte normalitzat de les publicacions. També obté cinc indicadors de rendiment mitjà en fons externs d’investigació (liquidats i captats), publicacions per professor, postdoctorats i trams d’investigació.

Aquesta fita reflecteix l'aposta de la Universitat per la recerca, que duen a terme més de 500 investigadors i investigadores, 51 grups de recerca, 2 centres de recerca (l’IN3 i l’eHealth Center), 1 centre d’innovació en l’aprenentage (l’eLearn Center) i 1 escola de doctorat.

Segons aquest rànquing, la UOC obté tres altres indicadors de rendiment alt en l'àmbit de l'ensenyament i l'aprenentatge, com en la darrera edició. Concretament, té semàfors verds en la taxa d'èxit i en el percentatge d'estudiants d'altres comunitats autònomes de grau i de màster, coincidint amb els resultats del 2019.

La UOC també aconsegueix dos indicadors de rendiment alt en transferència de coneixement: en ingressos per llicències i en ingressos per formació contínua, i obté indicadors de rendiment mitjà pel que fa a publicacions amb empreses i a la xifra d'empreses derivades (spin-offs), un més que els aconseguits fa un any. Aquests resultats reflecteixen el treball que ha fet la Universitat els darrers anys per aconseguir lligams més estrets de col·laboració amb les empreses, amb altres universitats i amb entitats d'R+I, d'acord amb el tercer objectiu que ha d'assolir tota universitat: la transferència de coneixement i de tecnologia al seu entorn.

Quant a l'orientació internacional, la UOC rep un indicador de rendiment alt en professorat estranger. També obté un indicador de rendiment mitjà en publicacions internacionals.

El Ranking CYD analitza així mateix la contribució de les universitats al desenvolupament regional. En el cas de la UOC, aconsegueix un indicador de rendiment alt en publicacions regionals.

 

L’Autònoma de Barcelona guanya la classificació general

En la classificació general, el Ranking CYD 2021 constata que el nombre més elevat d’indicadors de més rendiment els aconsegueixen les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Navarra, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid, Ramon Llull, Pontificia Comillas, Barcelona, Rovira i Virgili, Deusto, Politècnica de Catalunya, Internacional de Catalunya, Mondragon Unibertsitatea, Girona i València - Estudi General.

Quant a regions, són Navarra, Catalunya, País Basc, Madrid i País Valencià les cinc comunitats autònomes amb més de 20 indicadors del grup de més rendiment.

 

Vuitena edició del Ranking CYD

Aquest estudi té com a objectiu aportar més transparència sobre la universitat espanyola des d'un enfocament multidimensional. La Fundació CYD (Coneixement i Desenvolupament) neix l'any 2002 com una iniciativa empresarial convençuda de la importància de les universitats per al desenvolupament econòmic i social del país. El seu objectiu és analitzar i promoure la contribució de les universitats espanyoles al desenvolupament, impulsar el caràcter emprenedor de la societat i ampliar els vincles entre la universitat i l'empresa.

Enllaços relacionats