Quins són els perfils laborals més demandats a la indústria 4.0?

  indústria 4.0

La indústria 4.0 necessitarà nous perfils professionals. (Foto: Freepik)

15/09/2022
Beatriz González

La interacció entre les tecnologies de la informació i les tecnologies d'operacions obre un ventall de nous perfils professionals

Un informe del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) estima que, amb vista al 2025, 85 milions de llocs de treball desapareixeran a causa de la digitalització i l'automatització, però sorgiran 97 milions d'ocupacions noves que s'adaptaran més bé al nou entorn entre humans, robots i algorismes. És l'escenari que dibuixa la quarta revolució industrial, sobre la qual es parlarà en la VI Jornada Indústria 4.0, un esdeveniment gratuït organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que el 20 de setembre es farà per internet a través de YouTube.

En concret, els avenços tecnològics en camps com la integració electrònica, les comunicacions i els processos productius marcaran els avenços de la indústria 4.0, cosa que es traduirà en el mercat laboral en una demanda més elevada de perfils experts en tecnologies de la informació i la comunicació i més rellevància de perfils relacionats amb els sistemes de manteniment, entre d'altres. "Un dels conceptes clau en la indústria 4.0 és el d'una interacció més important entre les tecnologies de la informació (IT) i les tecnologies d'operacions (OT), per la qual cosa la indústria necessitarà perfils experts en tecnologies de la informació i la comunicació per a una correcta integració IT-OT", indica Joan Melià Seguí, organitzador de la VI Jornada Indústria 4.0 i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Melià afegeix que, arran de la integració IT-OT, els responsables de sistemes de manteniment també estaran entre els llocs més sol·licitats a causa del paper tan important que tenen en aquesta indústria.

"El monitoratge constant de la maquinària pot permetre el manteniment predictiu, que consisteix a poder predir una possible interrupció de servei abans que es produeixi, la qual cosa pot permetre planificar el manteniment de les infraestructures clau i evitar pèrdues a l'entorn de producció. Per això els responsables de sistemes de manteniment seran importants", explica el professor de la UOC. Altres perfils necessaris en la quarta revolució industrial estan relacionats amb la integració de sistemes ciberfísics, ciberseguretat, robòtica o fabricació additiva, a més d'altres perfils "digitalitzadors", especialment "perfils polivalents i amb coneixements transversals sobre temàtiques com intel·ligència artificial, informàtica en núvol, comunicacions, sensors... Es busquen persones resolutives amb molta curiositat i grans capacitats per als reptes que ens plantegen", afirma Sergio Morales, professor col·laborador del màster d'Indústria 4.0 (interuniversitari: UOC, ESUPT), que també participarà en la VI Jornada Indústria 4.0.

 

Robòtica col·laborativa i impressió 3D

Entre els sistemes que aniran adquirint cada vegada més protagonisme en la quarta revolució industrial hi ha la robòtica col·laborativa, que es basa en robots amb capacitat per compartir la mateixa àrea de treball que el personal humà. Es tractaria, per exemple, d'un braç robòtic en una línia de producció, en la qual el robot "col·labora amb el treballador humà en les tasques en què és més eficient (com ara en una tasca en què calgui molta força o automatització), amb la qual cosa es permet al treballador fer una tasca de més valor afegit, encara que això no pot representar una amenaça o risc per a la salut del treballador", explica Joan Melià.

Una altra tecnologia que marcarà els avenços en la indústria 4.0 és la impressió 3D, una de les tecnologies habilitadores de la transformació digital que els experts consideren essencial en aquest escenari. "És una tecnologia que digitalitza la producció sense competir amb les màquines de grans sèries; el que es busca és complementar les tecnologies convencionals amb sèries curtes i mitjanes", afirma Sergio Morales. "La tendència actual és la personalització massiva de productes, en què la impressió 3D encaixa perfectament. A més, aporta una solució als problemes de logística i medi ambient actuals, ja que fabriquem el que es necessita, i al país o regió on hi ha demanda, amb la qual cosa s'eviten processos logístics i costos associats", explica el professor col·laborador del màster d'Indústria 4.0 i el Tecnocampus de Mataró.

 

Reptes de la quarta revolució industrial

Malgrat que la indústria 4.0 ja és una realitat, en opinió dels experts encara està en un estat molt embrionari en la majoria d'indústries manufactureres, sobretot les pimes. Per això, un dels reptes que aquesta revolució té pendent encara és que les empreses hi apostin de manera decidida, introduint recursos per poder digitalitzar a poc a poc processos i aconseguir així que no quedin relegades. "La primera barrera davant la digitalització són les persones, i això és el primer que cal superar per poder avançar cap a una indústria més intel·ligent i digital", afirma Sergio Morales.

No obstant això, no és l'únic repte que s'ha d'afrontar. Com explica Arturo Sánchez, un dels guanyadors del premi al millor treball final de màster (TFM) d'Indústria 4.0, que també intervindrà en la VI Jornada d'Indústria 4.0, "com que hi ha tanta robotització, un dels desafiaments és aconseguir que el desplaçament de les persones en pro dels robots no es converteixi en un problema. Les persones que no tenen l'especialitat que exigeix la indústria 4.0 hauran de poder continuar treballant, encara que sigui en àrees diferents".

A més, caldrà idear una xarxa que sigui compatible amb tots els sistemes que estaran connectats, així com intentar descentralitzar les fàbriques. "Si comencem a repartir microfàbriques per tot el món en lloc de concentrar-les en un sol país, podria aconseguir-se que tots aquests treballadors poc especialitzats puguin treballar, i, al mateix temps, no tindrem problemes de subministraments en un futur, com ja ha passat", indica Arturo Sánchez.

Experts UOC

Foto Joan Melià

Joan Melià Seguí

Expert/a en: Identificació per radiofreqüència (RFID), intel·ligència contextual, smart cities.

Àmbit de coneixement: Xarxes, telemàtica, smart cities.

Veure fitxa

Sergio Morales

Professor col·laborador del màster d'Indústria 4.0 de la UOC

Enllaços relacionats