«Demanem l'equiparació dels preus de màster amb els de grau»
Foto: UOC
16/11/2016
Anna Torres

Aquest dijous, 17 de novembre, se celebra el Dia Internacional de l'Estudiant. Molts alumnes sortiran al carrer per mobilitzar-se en defensa de la universitat i, sobretot, per demanar el que ells anomenen la «democratització» de l'accés als estudis universitaris. «Si volem que l'ensenyament superior estigui a l'abast de tota la població, és urgent l'equiparació de les condicions d'accés a màster amb les d'accés a grau, tant en preus com en beques i ajuts», reclama el Consell d'Estudiants de les Universitats Catalanes (CEUCAT). La Montserrat Sànchez, estudiant del grau de Comunicació i coordinadora del Consell d'Estudiants (CdE) de la UOC, és la representant de la Universitat en aquest òrgan. Sànchez va assumir aquest càrrec fa un any «per fer sentir la veu dels estudiants», veu que ens acosta en aquesta entrevista.

Què reivindiqueu un dia com avui en què l'estudiant és el protagonista?

El fet que les dues etapes d'aquesta carrera universitària (grau i màster) no tinguin les mateixes condicions d'accés fa que no tothom tingui les mateixes oportunitats. Actualment, des d'un punt de vista socioeconòmic, veiem que obtenir un títol de grau és més accessible que no pas obtenir-ne un de màster per a les capes més desafavorides de la societat, ja que el preu de les matrícules és molt més elevat en els màsters, tot i que els preus actuals i el sistema de beques continuen essent una dificultat afegida per a poder parlar d'un sistema d'accés universal. La problemàtica s'agreuja si parlem de l'accés a un màster universitari, atès que el preu de les matrícules és molt més elevat en aquesta segona etapa de la carrera universitària.

Volem, per tant, l'equiparació de les condicions d'accés a màster amb les d'accés a un grau, tant en preus com en beques i ajuts. A més, aquesta equiparació permetrà emprendre el debat d'ordenació acadèmica de les titulacions estrictament des d'un vessant acadèmic i sense estar contaminat pel debat socioeconòmic.

Quin és el rol de l'estudiant en la comunitat educativa?

És el d'una persona dedicada a estudiar i formar-se personalment i professionalment, però també el d'una persona activa, amb esperit crític i constructiu, amb una mentalitat oberta i col·laborativa, que li permeti implicar-se en la millora de la seva pròpia universitat, en primera instància, i la del sistema universitari, en un terreny més general, per mitjà dels diferents mecanismes que les universitats ofereixen.

Quins drets i deures té l'estudiant universitari?

Penso que el primer deure de l'estudiant, fins i tot abans d'entrar a la universitat, hauria de ser saber què té i què ofereix la universitat triada a partir de la normativa que la regeix (objectius, sistema d'ensenyament, tipus d'avaluació, estructura d'aules) i, molt especialment, la que implica la comunitat universitària. A partir d'aquí, amb aquests coneixements previs, l'estudiant ja accepta una sèrie de requisits i dinàmiques que l'haurien d'ajudar a tenir una bona entrada al món universitari.

Destaco alguns drets als quals no s'hauria de renunciar mai: un bon ensenyament, igualtat d'oportunitats sense discriminacions, confidencialitat i accés als reglaments, per destacar-ne alguns. I entre els deures que detalla la normativa m'agradaria destacar, per sobre de tots, el de cooperar amb la resta de la comunitat universitària per a aconseguir els objectius de la Universitat i millorar-ne el funcionament1.

Quina és la teva tasca al Consell d'Estudiants?

Els consells d'estudiants neixen amb l'objectiu de representar els alumnes en els òrgans de govern universitaris. La meva responsabilitat és coordinar i gestionar tot el que es derivi del Ple. És defensar les decisions que es prenguin i vetllar per la defensa dels drets que tenim com a universitaris de la UOC, fent visibles les propostes, les queixes i els suggeriments consensuats per a ajudar a millorar la mateixa universitat i, en general, el sistema universitari català participant amb veu i vot en institucions i ens universitaris externs.

Vas entrar a la universitat per primera vegada a quaranta anys... Si tens fills, hipoteca i feina, saps que respons al perfil de l'estudiant universitari en línia?

Sóc 100% perfil UOC. Aquesta universitat, en la seva iniciativa de néixer com a universitat virtual, m'ha permès entrar al món universitari quan ja gairebé ho donava per perdut. Formo part d'aquest 52% de dones. Tinc dues filles, una hipoteca i una feina, a més d'una vida social que no vull deixar perdre. Volia activar neurones i millorar personalment, i vaig decidir fer-ho ampliant coneixements. Combinar-ho tot és molt complex, demana esforç i constància, i recordo haver hagut de renunciar a fer una caminada o sortir a un sopar d'amigues perquè m'havia de quedar a casa a estudiar i fer PAC [proves d'avaluació contínua]. Però a mesura que avanço en el grau de Comunicació veig que potser tinc possibilitat de millorar en el camp professional.

1. Punt o de l'article 5 de la Normativa de drets i deures de la Universitat Oberta de Catalunya (text aprovat el dia 9 d'abril de 2013).

 

 

Enllaços relacionats