Docència

Oferta formativa oficial

Anualment el Consell Interuniversitari de Catalunya aprova la programació universitària, que inclou les places de nou ingrés per a les titulacions oficials. Essent la missió de la UOC formar les persones al llarg de la vida, la Universitat busca anar ajustant la seva oferta de places a la demanda que per a cada titulació en fa la societat, de forma que no s'apliquen de manera ordinària processos de selecció en graus i màsters universitaris. Sí que s'apliquen processos de selecció basats en criteris públics en els programes de doctorat de la UOC, que es poden consultar a l'apartat de l'Escola de Doctorat del portal de la UOC.

El portal d'universitats de la Generalitat de Catalunya publica cada curs acadèmic el nombre orientatiu de places ofertes per a les titulacions de grau i màster universitari.
 

Graus 2023-2024

Arts i Humanitats:
Antropologia i Evolució Humana (interuniversitari: URV, UOC)
Arts
Ciències Socials*
Sociologia
Història, Geografia i Història de l’Art (interuniversitari: UOC, UdL)
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UOC, UVic-UCC)
Ciències de la Informació i de la Comunicació
Comunicació
Disseny i Creació Digitals* (180 ects)
Disseny i Creació Digitals** (240 ects)
Informació i Documentació*

Ciències de la Salut:
Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC) 
Nutrició Humana i Dietètica (UOC, UPF)** 

Dret i Ciència Política:
Criminologia
Ciència Política i de l'Administració
Dret
Gestió i Administració Pública (interuniversitari: UOC, UB)*
Relacions Internacionals

Economia i Empresa:
Administració i Direcció d'Empreses (versió renovada des del curs 2022-2023)
Economia
Màrqueting i Investigació de Mercats
Relacions Laborals i Ocupació
Turisme

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:
Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science)
Enginyeria Informàtica
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Tècniques d'Aplicacions de Software                                          
Multimèdia**
Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia*

Psicologia i Ciències de l'Educació:
Educació Primària
Educació Social
Psicologia


 Màsters universitaris 2023-2024

Arts i Humanitats:
Ensenyament i Aprenentatge d'Idiomes mitjançant la Tecnologia
Filosofia per als Reptes Contemporanis
Gestió Cultural (interuniversitari: UOC, UdG)
Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
Història del Món Contemporani
Mediterrània Antiga (interuniversitari: UOC, UAB, UAH)
Traducció i Tecnologies

Ciències de la Informació i de la Comunicació:
Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca
Estratègia i Creativitat en Publicitat
Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
Social Media: Gestió i Estratègia

Ciències de la Salut:
Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport
Neuropsicologia
Nutrició i Salut
Salut Digital (eHealth)
Salut Planetària (interuniversitari: UOC, UPF)
Treball Social Sanitari

Dret i Ciència Política:
Advocacia
Anàlisi Política
Ciberdelinqüència
Ciutat i Urbanisme
Criminologia i Execució Penal (interuniversitari: UPF, UAB, UdG, UOC)
Drets Humans, Democràcia i Globalització
Fiscalitat

Economia i Empresa:
Anàlisi Econòmica
Direcció d'Empreses
Direcció Financera
Direcció i Gestió de Recursos Humans
Direcció Logística
Direcció Executiva d'Empreses (MBA) (UOC: centre adscrit EADA)
Innovació i Transformació Digital
Màrqueting Digital
Prevenció de Riscos Laborals
Responsabilitat Social Corporativa*
Sostenibilitat i Gestió de les Responsabilitat Social
Turisme Sostenible i TIC

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació:
Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB)
Ciberseguretat i Privadesa
Ciència de Dades (Data Science)
Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web
Disseny d'Interacció i Experiència d'Usuari (UX)
Disseny i Programació de Videojocs
Enginyeria de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Computacional i Matemàtica (interuniversitari: URV, UOC)
Visió per Computador (interuniversitari: UAB, UPC, UPF, UOC, UB)
Seguretat de les TIC (UOC, UAB, URV)* (s’extingeix el febrer 2024)


Psicologia i Ciències de l'Educació:
Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior
Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Educació i TIC (E-learning)
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes** (especialitat d'Anglès, Llengua i literatura catalana i castellana, Matemàtiques, Tecnologia, Formació i Orientació Laboral i Orientació Educativa)
Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (especialitat de Matemàtiques) (interuniversitari: UAB, UB, UPC, UOC)
Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció
Psicopedagogia
Psicologia General Sanitària

 

Programes de doctorat 2023-2024

Societat, Tecnologia i Cultura
Educació i TIC (E-learning)
Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UB, UdG, UdL, UVic-UCC, UPC, URV, UOC)
Humanitats i Comunicació
Salut i Psicologia
Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)
Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO) 
Dret, Política i Economia


* Programa en extinció. Aquest programa no s'ofereix en nou accés.

** Novetat del curs 2023-2024

Pots consultar l'oferta formativa oficial del curs 2022-2023 aquí.