Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 6. Aprendre dels errors dels altres accelera la innovació