Quin és el compromís de la UOC?

Consolidar-se com una universitat referent en la formació en línia de qualitat, global i dotada d’una estructura òptima per a donar el millor servei possible a l’estudiant, avaluant i publicant periòdicament la seva satisfacció. La metodologia de la UOC s’orienta a facilitar al màxim els processos d’aprenentatge incorporant constantment la innovació per a la millora.

Des de quan existeix la UOC?

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya es va crear el 6 d’octubre de 1994 com una iniciativa del govern català per a proporcionar aprenentatge al llarg de la vida mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i un model d’ensenyament personalitzat.

La UOC és una universitat pública o privada?

La UOC és una universitat que presta un servei públic i s’organitza mitjançant gestió privada. La UOC forma part del sistema universitari públic català i espanyol. Les titulacions que ofereix són oficials i estan avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que asseguren el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

La UOC és homologada?

La UOC és una universitat catalana plenament homologada. És avaluada constantment per l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema d’ensenyament superior català. L’AQU és membre de ple dret de l’ENQA, l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior.

El programa virtual comporta l’avaluació de l’ensenyament i les institucions virtuals, i pren com a model el sistema d’avaluació de l’ensenyament utilitzat fins ara per l’AQU Catalunya, adaptat a les peculiaritats d’aquest tipus d’ensenyament. La UOC també és membre de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i els seus programes estan adaptats als criteris presentats per la Declaració de Bolonya.

Quants estudiants hi ha a la UOC?

Hi ha 54.059 estudiants entre tots els programes. *

Quantes persones hi treballen, a la UOC?

La UOC té ocupat el nombre de persones següent: *

  • 366 professors propis i investigadors
  • 2.988 professors col·laboradors i tutors
  • 504 membres del personal administratiu

* Dades del curs 2015-2016

Hi ha alguna associació d'alumnes?

Sí. El 2008 va néixer la comunitat de graduats de la UOC, UOC Alumni. UOC Alumni vol ser el punt de trobada entre els graduats i la Universitat amb l’objectiu de ser la plataforma idònia perquè els antics alumnes entrin en contacte amb companys d’estudi, col·legues de professió, docents i estudis. A més, la comunitat de graduats de la UOC potencia l’accés a la formació contínua i a l’actualització professional.

La UOC està afiliada a alguna institució?

La UOC és una institució independent. No obstant això, està implicada en molts projectes de col·laboració arreu del món amb altres institucions, universitats, empreses, organitzacions internacionals i agències intergovernamentals, com l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), la UNESCO, la Divisió d’Adquisicions de les Nacions Unides (UNPD), l’Organització Mundial del Turisme (OMT), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les Nacions Unides.

Què és la societat de la informació i del coneixement?

Segons Viquipèdia, el terme societat del coneixement es refereix a qualsevol societat en la qual el coneixement sigui el recurs de producció principal, en comptes del capital o el treball. Una societat del coneixement «crea, comparteix i utilitza coneixement per a la prosperitat i el benestar de la seva gent».