Descomptes per a col·lectius i Matrícula d'Honor

Si formes part dels col·lectius que s'especifiquen o has demostrat un rendiment excepcional al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior, podràs sol·licitar quests descomptes.

Per tal de poder aplicar les exempcions i els descomptes a la teva matrícula, has de lliurar la documentació abans de matricular-te. En cas que no sigui possible, en el termini màxim de 15 dies naturals des del començament de la docència.

L'estudiantat andorrà té dret a l'aplicació de les exempcions i les bonificacions en les mateixes condicions que l'estudiantat de l'Estat espanyol.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat per el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport  a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% té una reserva d'un 5% de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15% sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge .

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

Aplicable a Matrícula d'honor i premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

També et pot interessar...

Per què escollir la UOC?

Avalada pels nostres graduats i graduades

Un 85 % tornaria a triar la UOC.

Un 84 % està satisfet/a amb la titulació.

87.150

Estudiants

90 %

Estudia i treballa.

Reconeguda per les empreses.

Model educatiu

La UOC es caracteritza per un model educatiu propi, basat en una metodologia online de qualitat, que situa l'activitat de l'estudiant al centre. Amb nosaltres, l'estudiant aprèn de manera activa.

Premis internacionals

Avalen la nostra metodologia online la implicació en projectes de recerca, el compromís social i una trajectòria vinculada a l'e-learning de qualitat.

113.500

Graduades i graduats

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC

Àrea
Subàrea
Programa
Gènere
Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?