Homologació títols oficials a la UOC

La UOC és una universitat catalana plenament homologada. Està avaluada constantment per l'AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat en el sistema d'ensenyament superior català. L'AQU és membre de ple dret de l'ENQA, l'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat de l'Ensenyament Superior.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES), que faculten als seus posseïdors per gaudir dels drets que , en cada cas, els atorgui la legislació espanyola vigent.

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país. A continuació trobareu els enllaços als ministeris d'educació de diferents països. En cas que estigueu interessats en d'altres, podeu consultar al ministeri del país en concret.

El tràmit de convalidació de títols universitaris estrangers a l'Argentina es fa al Ministeri d'Educació. Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:

El tràmit de convalidació es realitza al Ministerio de Educación Nacional. Es pot consultar més informació al següent enllaç:

El tràmit de reconeixement es realitza a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT). 

Segons el reglament de la SENESCYT, de moment queden exclosos de la llista per a l'homologació automàtica els graus de Tecnologia de Telecomunicacions i Logopèdia i els programes de màster de Bioinformàtica i bioestadística, Enginyeria de Telecomunicacions, Neuropsicologia, Nutrició i salut, Psicologia General Sanitària, i Psicologia infantil i juvenil.

Es pot consultar més informació a l'enllaç següent: 

La modificació de l'acord 286 de la Llei d'educació superior a Mèxic permet revalidar davant la Secretaria d'Educació Pública (SEP) les titulacions oficials espanyoles en qualsevol modalitat. Això és aplicable a totes les àrees de coneixement amb excepció de les titulacions de professions l'exercici de les quals és regulat, com ara les titulacions de Ciències de la Salut, Dret i Ciència Política, el procediment de revalidació de les quals serà diferent.

Es pot consultar més informació en els enllaços següents:

La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es troba entre les 800 millors universitats del món d'acord al rànquing Times Higher Education. Això comporta al fet que les titulacions oficials (Graus, Màsters Universitaris i Doctorats) que són expedides a nom del Rei d'Espanya i avalades pel Ministeri d'Universitats Espanyoles puguin ser reconegudes per la Superintendencia Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU).

El tràmit de reconeixement es duu a terme a la Superintendència Nacional d'Educació Superior Universitària (SUNEDU).

Es pot consultar més informació a l'enllaç següent:

El tràmit de revalidació i reconeixement es pot fer mitjançant un reconeixement al Ministeri de Relacions Exteriors de Xile. Podeu consultar més informació en l'enllaç següent:


Oferta formativa

Pagament fraccionat

Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

img

Per què escollir la UOC?

Avalada pels nostres graduats i graduades

Un 85 % tornaria a triar la UOC.

Un 84 % està satisfet/a amb la titulació.

87.150

Estudiants

90 %

Estudia i treballa.

Reconeguda per les empreses.

Model educatiu

La UOC es caracteritza per un model educatiu propi, basat en una metodologia online de qualitat, que situa l'activitat de l'estudiant al centre. Amb nosaltres, l'estudiant aprèn de manera activa.

Premis internacionals

Avalen la nostra metodologia online la implicació en projectes de recerca, el compromís social i una trajectòria vinculada a l'e-learning de qualitat.

113.500

Graduades i graduats


El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

img
568cuMXpK_M