8/2/18 · Institucional

La UOC aborda la transferència del seu model d'aprenentatge en línia a Xile

La UOC assessora l’institut de formació professional DUOC UC (Xile) en el desenvolupament i implementació d’un model de formació en línia
Foto: UOC

Foto: UOC

El projecte consta de tres fases: una primera, ja completada, d’anàlisi de fortaleses i debilitats de la institució per a incorporar l’ensenyament virtual; una segona en què se n’estudiarà el model pedagògic i es determinarà la tecnologia i el model organitzatiu que haurien d’incorporar, i una tercera en què es definirà conjuntament l’estratègia que el DUOC haurà posar en pràctica fins al 2020 per implantar el seu model d’aprenentatge en línia.

Per aquest motiu, una delegació de la UOC, formada per l’eLearn Center i l’Àrea de Globalització i Cooperació, s’ha desplaçat a Santiago de Xile amb l’objectiu d’iniciar la segona fase del projecte. L’equip s’ha reunit amb la comissió estratègica del DUOC UC per analitzar en profunditat quin és el seu model pedagògic i determinar quina hauria de ser la tecnologia que els cal incorporar en el desenvolupament del seu model virtual.

El projecte és estratègic per a la UOC. «Si aconseguim transferir el nostre model adaptant-lo a les necessitats concretes del DUOC UC, contribuirem a la millora del sistema educatiu de Xile i avançarem en el reconeixement de l’educació virtual com a educació de qualitat», explica Mildred Guinart, responsable del projecte. La transferència del model UOC és, de fet, un dels objectius inclosos en el Pla estratègic 2017-2020 per a impulsar la transformació de la UOC en una universitat global amb més impacte social.

La primera fase d’aquest acompanyament s’ha realitzat entre maig i desembre de 2017 i ha implicat representants dels equips de tota la Universitat. Els caps de les diferents àrees de gestió i l’oficina de vicerectorat s’han reunit amb els seus homòlegs del DUOC UC per a fer una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la institució i diagnosticar les necessitats i reptes a què s’haurà d’enfrontar la institució per a incorporar el model de formació virtual. «La resposta a les demandes de l’entorn digital exigeix la transformació de la institució mitjançant una adequada integració de la tecnologia i una revisió a fons de les seves prioritats, la seva organització i el seu model de governança», afirma Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge.

Aquesta, però, no és l’única col·laboració que s’està desenvolupant entre ambdues institucions. Actualment, noranta-un estudiants del DUOC cursen una mobilitat virtual a la nostra universitat, i s’estudia la possibilitat d’incorporar docents DUOC com a col·laboradors docents de la UOC. També s’exploren vies de recerca conjunta entre el DUOC, la Pontificia Universidad Católica de Chile i la UOC.

«Volem que el model de la UOC sigui un referent internacional i per aquest motiu treballem per contribuir a millorar els sistemes educatius d’altres països». Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació, forma part de la comissió estratègica que s’ha creat per fer el seguiment del projecte, en la qual també participen Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge, Antoni Cahner, gerent i director general de la UOC, i el director de l’Àrea d’Operacions, Rafael Macau.

En aquesta segona fase del projecte, se segueix una metodologia de treball dissenyada per l’eLearn Center, que s’aplica des del 2016 per a l’anàlisi, el redisseny i la millora del model pedagògic de la UOC i que implica la participació de tota la Universitat. «Aquest marc de treball té una aplicació molt estratègica, perquè comporta la incorporació de la missió i la visió de la institució en el model pedagògic. A més, permet la conversió en projectes molt operatius que s’adequaran perfectament als seus estudiants», destaca Lluís Pastor, director de l’eLearn Center. Segons Pastor, l’objectiu d’aquesta metodologia és ajudar que altres institucions desenvolupin el seu model virtual responent a les necessitats pròpies, que incorporarà elements semblants als de la UOC, però també de diferents.

Aquesta segona fase conclourà amb la definició de la estratègia que el DUOC UC haurà de seguir en 2018-2020 per a posar en marxa el seu model d’educació en línia, que els ha de permetre d’assolir que un 10% dels seus estudiants estudiï alguna assignatura totalment virtual i que un 30% de la seva formació contínua sigui 100% en línia l’any 2020.


Què és el DUOC UC?

Creat fa cinquanta anys per la Pontificia Universidad Católica de Chile, DUOC UC és un dels instituts de formació professional més importants a Xile. Amb setze seus al país, més de 97.000 estudiants i quasi 4.000 professors, imparteixen carreres professionals i tècniques, cursos de capacitació i formació contínua.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional