8/11/18 · Institucional

Experts de prestigi internacional es reuneixen a Palma per compartir coneixement sobre dificultats del llenguatge

El trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) afecta dos alumnes de cada classe i en la majoria dels casos no es diagnostica a temps, i repercuteix en el rendiment escolar
Foto: Anita Jankovic / Unsplash (CC)

Foto: Anita Jankovic / Unsplash (CC)

Docents, logopedes, investigadors i alumnes amb dificultats del llenguatge es reuneixen el dissabte dia 10 de novembre de 2018 a Palma per compartir coneixement científic i pràctic sobre aquest problema que afecta un de cada quinze alumnes. La jornada, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) juntament amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Institut de Recerca i Innovació Educativa, compta amb la participació de figures de prestigi internacional com Gary Morgan, professor de Psicologia del Departament de Llengua i Ciència de la Comunicació a la Universitat City de Londres; Miquela Sastre, secretària general de l'Associació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia (AELFA); i Eva Aguilar-Mediavilla, professora de la UIB i investigadora principal del grup I+DEL.

La jornada té com a objectiu analitzar la situació actual i destacar la importància, en primer lloc, d'una detecció precoç i, en segon lloc, de la inclusió d'aquests alumnes a les aules. «Encara queda molta feina per fer», explica el coorganitzador de les jornades Alfonso Igualada Pérez, director del grau de Logopèdia de la UOC. «Avui la inclusió real no existeix: als alumnes amb dificultats del llenguatge els tracten fora de l'aula, la intervenció educativa actual els exclou, els aparta, i perden l'oportunitat, tant ells com els seus companys, de beneficiar-se d'una educació inclusiva». Eva Aguilar-Mediavilla, coorganitzadora, assenyala que «Els nostres estudis mostren que els nens amb TDL a les Illes Balears presenten risc de fracàs escolar, i les seves notes estan per sota de les dels seus iguals en gairebé un punt i mig».

Un dels principals esculls per aconseguir aquesta inclusió, recalca Igualada, és la falta de logopedes als centres educatius. «A diferència de la majoria dels països europeus, a Espanya no es contempla aquesta figura integrada en la plantilla», per la qual cosa en moltes ocasions no es detecta el problema de l'alumne, o es detecta tard. «Això comporta —explica el professor— que molts nens es comuniquin poc a classe i adoptin una actitud introvertida, perquè no se senten segurs expressant-se. El llenguatge és la base de l'aprenentatge, per la qual cosa en moltes ocasions els alumnes amb TDL es veuen afectats en el seu rendiment escolar sense, si més no, conèixer-ne els motius».

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional