13/11/20 · Institucional

«El perfil del nostre estudiantat és molt valorat al mercat de treball per les seves competències digitals, organitzatives i col·laboratives»

Foto: UOC

Foto: UOC

Àngels Fitó , vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC

 

La doctora en Ciències Econòmiques Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC des del febrer de 2019, s'ocupa de dirigir i liderar l'estratègia d'aproximació i de relació amb el món econòmic i industrial i de projectar la transferència i l'emprenedoria mitjançant una relació activa amb els diferents grups d'interès. En un context d'incertesa laboral provocat per la pandèmia, i convençuda de la contribució que han de fer les universitats per promoure l'ocupabilitat dels seus estudiants i alumni, ha impulsat la primera Fira Virtual d'Ocupació de la UOC, que se celebrarà els dies 16 i 17 de novembre. Amb aquesta fira, la Universitat té l'objectiu de generar noves oportunitats d'ocupació per a la comunitat d'estudiants i graduats i, alhora, oferir-los un espai de treball en xarxa amb més d'un centenar d'empreses i organitzacions participants.

 

La doctora en Ciències Econòmiques Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC des del febrer de 2019, s'ocupa de dirigir i liderar l'estratègia d'aproximació i de relació amb el món econòmic i industrial i de projectar la transferència i l'emprenedoria mitjançant una relació activa amb els diferents grups d'interès. En un context d'incertesa laboral provocat per la pandèmia, i convençuda de la contribució que han de fer les universitats per promoure l'ocupabilitat dels seus estudiants i alumni, ha impulsat la primera Fira Virtual d'Ocupació de la UOC, que se celebrarà els dies 16 i 17 de novembre. Amb aquesta fira, la Universitat té l'objectiu de generar noves oportunitats d'ocupació per a la comunitat d'estudiants i graduats i, alhora, oferir-los un espai de treball en xarxa amb més d'un centenar d'empreses i organitzacions participants.

Com prepara la UOC el seu alumnat perquè, quan acabi una titulació, pugui encaixar en el mercat laboral?

Els canvis que s'estan produint en l'economia i la societat, en bona part motivats per les noves onades tecnològiques i l'anomenada transformació digital, augmenten l'expectativa social respecte el paper actiu que han d'exercir les universitats pel que fa a l'ocupabilitat dels estudiants.

Si entenem que l'educació, per si sola, no garanteix una inserció laboral de qualitat de les persones, les universitats hem de procurar que els nostres graduats estiguin preparats per decidir i gestionar la seva carrera professional. 

I això com s'aconsegueix?

Considerant que el desenvolupament econòmic i social exigeix, entre altres coses, formar professionals competents, les universitats no ens podem limitar a generar i transmetre coneixement, sinó que hem de fomentar que aquest coneixement qualli en forma d'inserció laboral i desenvolupament del talent professional individual i col·lectiu. I això ho aconseguim formant bé els estudiants (és a dir, que la formació que es dissenya sigui l'adequada), però també dotant-los de les eines necessàries per a dos grans reptes: la formació contínua i l'autogestió de la carrera professional. 

Teniu indicis que demostrin que aquesta estratègia dona fruits?

D'entre els rànquings i els estudis més recents que hi ha sobre l'ocupabilitat dels graduats universitaris, m'agradaria destacar l'U-Ranking 2020, de la Fundació BBVA i l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE), que constata que la UOC obté uns resultats excel·lents en la taxa d'afiliació i en la base mitjana de cotització de la nostra comunitat de graduats i graduades.

En un context de pandèmia i incertesa laboral, quines habilitats han de tenir els graduats per trobar feina?

El repte de les universitats ja no és tant el fet de formar els estudiants en un perfil professional molt específic i amb una taxa de caducitat elevada, sinó promoure l'apoderament de la persona i la capacitat d'adaptació al canvi permanent. De fet, en els processos de selecció, les empreses tenen més en compte les habilitats toves (soft skills), com ara el treball en equip, la resolució de problemes, el lideratge, la gestió de conflictes, l'assertivitat, la resiliència, el pensament crític i l'adaptació al canvi, que les habilitats tècniques (hard skills), que són les específiques i necessàries per exercir una ocupació determinada. 

El nou context laboral preveu una successió d'etapes formatives i de feines sota diverses fórmules i inserides en entorns diferents. Aquest panorama d'una ocupació de geometria variable atribueix a la persona la necessitat de comprendre com pot dissenyar i redissenyar la seva formació i la seva carrera professional al llarg de la vida, i també atribueix a la universitat el repte de dotar les persones de les eines suficients per poder prendre les decisions adequades en el moment oportú. I a la UOC fa 25 anys que apostem per acompanyar les persones en el seu camí de formació al llarg de la vida.

La crisi de la COVID-19 impulsarà la formació contínua dels treballadors?

La complexitat i la volatilitat en el mercat de treball fan que resulti pràcticament impensable poder progressar professionalment si no es fa un reciclatge periòdic. De fet, les empreses també haurien de respondre a aquesta demanda. Invertir en el reciclatge de la plantilla és interessant, eficaç i responsable socialment. En aquest sentit, si entenem per ocupabilitat la capacitat de les persones d'adaptar-se als canvis en l'entorn econòmic, aquesta qualitat és una font de competitivitat quan es posa a disposició de les organitzacions.

A hores d'ara hi ha més de 5.000 persones inscrites a la Fira Virtual d'Ocupació i també més d'un centenar d'empreses. Quina valoració en fas?

Estem molt contents amb la bona acollida empresarial que ha tingut aquesta iniciativa pilot. I, per descomptat, amb la resposta dels estudiants i els graduats, que avalen el perquè de la fira.

Entre les empreses participants hi ha TMB, Damm, DKV Seguros, Fundació Randstad, Fundació Prevent, l'Agència Catalana de Turisme, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, Silk (CaixaBank), Everis, Cuatrecasas, Fundació Pere Tarrés, Brico Depôt, KPMG, Schneider Electric, Telefónica, Adobe, Barcelona Activa i Indra. 

En el marc de la Fira, les més de 5.000 persones inscrites hi trobaran un espai de mediació entre oferta i demanda laboral, amb més de cent estands d'empreses que publicaran ofertes laborals. Tots els assistents podran concertar entrevistes o fer arribar el seu perfil competencial a aquestes organitzacions. Cal destacar, també, que el perfil del nostre estudiantat és especialment valorat al mercat de treball, perquè té unes competències digitals, organitzatives i col·laboratives molt alineades amb les necessitats actuals.

A banda d'ofertes laborals, també hi trobaran més d'una cinquantena de ponències. De quins àmbits tractaran?

Som una universitat i el nostre valor afegit és doble: d'una banda, la capacitat de generar i intercanviar coneixement, i, de l'altra, la capacitat de mobilitzar la nostra comunitat, que es caracteritza per ser dinàmica i compromesa. Per això vam tenir clar des d'un principi que la fira també havia de ser un espai d'intercanvi de coneixement entorn de la competitivitat i l'ocupabilitat. Finalment, hem aconseguit un programa amb més de cinquanta veus expertes, que representen els diferents nodes de coneixement que configuren el nostre ecosistema i que parlaran sobre les competències per a l'ocupabilitat, les claus actuals de la competitivitat, les noves sortides professionals, l'emprenedoria i la carrera investigadora com a modalitat d'ocupació, entre altres.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional