2/12/22 · Institucional

Un consorci internacional repensarà la formació professional en l'entorn digital

La UOC participa en un nou projecte internacional per millorar les experiències d'aprenentatge basat en el treball mitjançant eines digitals
El projecte dissenyarà una guia de bones pràctiques i un innovador curs en línia basat en experiències immersives per a formadors d'FP
Les vuit institucions involucrades produiran una guia de bones pràctiques i un curs en línia innovador basat en experiències immersives (Foto: projecte D-WBL)

Les vuit institucions involucrades produiran una guia de bones pràctiques i un curs en línia innovador basat en experiències immersives (Foto: projecte D-WBL)

La transformació digital està remodelant la societat, el mercat laboral i el futur de l'economia. Davant aquesta situació, els sistemes d'educació i formació professional (FP) s'enfronten al repte de repensar i adaptar les metodologies docents a les necessitats de les empreses en l'entorn digital. En aquest context, la UOC participa en el projecte Erasmus+ Deal with Digital Work-Based Learning (D-WBL), un nou consorci internacional que reuneix vuit socis de cinc països europeus, entre universitats, empreses i centres de formació professional, amb l'objectiu de millorar i fer més accessibles les experiències d'aprenentatge basat en el treball mitjançant eines digitals. La iniciativa, de tres anys de durada, culminarà amb una guia de bones pràctiques i amb el disseny d'un innovador curs en línia per ajudar els educadors d'FP a utilitzar enfocaments pedagògics més efectius i dissenyar experiències d'aquest tipus d'aprenentatge.

"Tots aquells projectes que aposten per la digitalització són estratègics i rellevants. El procés de digitalització que s'està impulsant més que mai des de les institucions europees, afegit a les dinàmiques complexes i canviants del món laboral, fa que un projecte que combina tots dos eixos sigui cabdal per mirar de millorar l'FP en un món professional cada cop més digital", expliquen Albert Sangrà, catedràtic d'Educació de la UOC, i Teresa Romeu, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, ambdós investigadors del grup de recerca Edul@b que formen part del projecte. La també professora i investigadora principal d'Edul@b, Montse Guitert, i el tècnic de recerca, Pablo Baztán, completen l'equip de la UOC al projecte. 

En el consorci també hi participen les institucions Escola Superior Dual de Baden-Wurtemberg (DHBW)  (Alemanya), la Universitat de Ciències Aplicades de Panevėžys (Lituània), Hanse-Parlament  (Alemanya), IPOSZ (Hongria), CIS (Itàlia) i SFC - Sistemi Formativi Confindustria (Itàlia), que lidera el projecte.

Generar una nova cultura digital

El nou projecte se centra en l'aprenentatge digital basat en el treball, que es defineix com el suport digital, la provisió i la millora d'experiències pràctiques en un context professional per al desenvolupament de coneixements i habilitats, així com la integració de la teoria i la pràctica. "Aquesta integració de la teoria i la pràctica és una manera d'enfocar la formació per al treball en què podem encabir diferents metodologies", explica la investigadora.

"Així" —continua—, "per a cada tipus de context, depenent, per exemple, del tipus de formació o de les característiques dels aprenents, es pot treballar amb aprenentatge basat en projectes, aprenentatge basat en reptes i d'altres metodologies que han demostrat ser molt eficients per ajudar a assolir els reptes que el món laboral actual presenta", destaca.

A partir d'aquest tipus de metodologies, el projecte tracta d'impulsar l'adquisició per part dels formadors de competències específiques per a l'entorn digital. En aquest sentit, els investigadors assenyalen reptes com ara "generar una cultura digital que pugui trencar les barreres del costum analògic, per exemple, amb els grans avantatges del treball en col·laboració asíncron", o com el repte de superar les barreres d'aquelles disciplines en les quals "la destresa manual és fonamental, on el camp de la simulació i la realitat augmentada tenen molt camp per recórrer". 

Amb aquests objectius es crearà una llista de competències i soft skills (habilitats socioemocionals) i també es definirà un pla per millorar la capacitat dels formadors d'FP per dissenyar, impartir, avaluar i certificar cursos semipresencials.

Guia de bones pràctiques amb experiències internacionals 

El primer pas del projecte consisteix en el desenvolupament d'una guia de bones pràctiques, que lidera l'equip de la UOC. "Per crear la guia hem recollit, dels diversos països participants, exemples de bones pràctiques i els criteris per considerar una pràctica com a bona. L'anàlisi d'aquesta informació, a més de la revisió de la literatura, ens ha ajudat a dotar de contingut teòric i pràctic la guia, que hem completat amb la creació d'una eina per avaluar les pràctiques d'FP", expliquen. 

Per completar la guia, també s'han dissenyat set grups de discussió —que s'han portat a terme als diferents països de procedència dels socis del projecte—, formats per professors, personal d'administració o govern i estudiants de centres de formació professional. "La participació de l'estudiantat ha estat clau des de l'inici en el desenvolupament dels grups de discussió (focus groups), que han servit per recollir les opinions i experiències dels diferents actors involucrats en l'FP i que han dotat la guia de contingut contextualitzat", destaquen els investigadors, que també han agraït la col·laboració de l'estudiantat i el professorat del Centre d'Estudis Stucom i de Jesuïtes Educació durant aquest procés.

Un curs potenciat amb tecnologies innovadores

A partir dels resultats de la guia es dissenyarà el curs Deal with Digital Work-Based Learning en el marc d'una innovadora plataforma cross-media, que vol anar més enllà dels estàndards actuals utilitzant tecnologies com la realitat virtual. "El projecte s'adreça a formadors i d'altres persones que hi puguin estar interessades, com ara empresaris o personal de gestió i administració", detallen els investigadors. 

Sobre el contingut del curs, tot i que encara és en una fase molt incipient, els investigadors avancen que estarà enfocat a "potenciar l'ús de simuladors, la realitat augmentada i el desenvolupament de les anomenades future skills". 

Transferència als joves que no treballen ni estudien

D'altra banda, tot i que el curs no està adreçat als estudiants, un altre dels resultats previstos és l'elaboració d'un paquet d'eines per implementar el curs D-WBL per a la formació dels estudiants d'FP, amb l'objectiu de garantir la transferibilitat i la sostenibilitat del projecte. Aquesta eina tindrà el format d'un curs acreditat en línia i també estarà adreçada a joves que es troben en una situació de no treball ni estudi (NEET, segons l'acrònim en anglès). "La proposta, doncs, és donar també una certificació d'assoliment personalitzada, de tal manera que ajudi aquest col·lectiu NEET a descobrir una nova manera d'aprendre i una oportunitat d'accedir al món laboral", conclouen els investigadors.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4 (educació de qualitat).

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional