22/2/23 · Educació

ChatGPT, aliat o enemic de les aules?

L'ús d'aplicacions com ChatGPT podria iniciar un canvi en el model educatiu actual si s'integrés de la forma adequada en el sistema
Aquesta app prediu com completar frases, però no construeix un coneixement sobre el que està dient ni sap raonar
ChatGPT obligarà a un canvi de metodologia, l'educació haurà de conviure amb l'IA. (Foto: Jonathan Kemper / Unsplash)

ChatGPT obligarà a un canvi de metodologia, l'educació haurà de conviure amb l'IA. (Foto: Jonathan Kemper / Unsplash)

Es va llançar a finals de l'any passat, i en només cinc dies ChatGPT ja superava el milió d'usuaris, segons anunciava Greg Brockman, president i cofundador d'OpenAI, l'empresa que ha desenvolupat aquesta aplicació entrenada per conversar amb humans. Segons els experts, l'aparició d'aquest sistema d'intel·ligència artificial (IA) planteja un escenari en què fins i tot podria substituir els cercadors tradicionals a mitjà termini, i també podria emprendre un canvi significatiu en el model educatiu actual si s'integrés de la manera adequada en el sistema. Tot i això, també hi ha hagut reaccions en contra d'emprar aquesta aplicació a les aules.

Així, mentre que a les escoles de Nova York prohibien utilitzar-lo a principis d'aquest any perquè consideraven que pot tenir un impacte negatiu en l'aprenentatge, gran part del col·lectiu educatiu creu que aquesta mena de decisions no tenen sentit. "És normal que a curt termini pensem en estratègies defensives, com prohibir-lo o intentar buscar solucions antiplagi. No obstant això, em temo que només té sentit temporalment. El canvi de metodologia és obligatori i l'educació haurà de conviure amb la IA de la mateixa manera que conviu amb Google o amb la Viquipèdia", assenyala Guillem Garcia Brustenga, expert de l'eLearning Innovation Center (eLinC) de la UOC, qui afirma que som davant d'una alteració de molta importància i que la situació actual comportarà una transformació metodològica.

"És la nostra responsabilitat que aquest canvi serveixi per personalitzar l'experiència d'aprenentatge per a cada estudiant i millorar l'eficiència i l'efectivitat de l'educació. El repte és il·lusionant per a institucions obertes al canvi o alarmant si no ho estan", afirma.

Com funciona

Però, com funciona ChatGPT? Com explica Robert Clarisó, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i director del màster universitari d'Enginyeria Informàtica, ChatGPT és el que s'anomena un "model de llenguatge", una xarxa neuronal que s'ha entrenat amb grans volums de text perquè sigui capaç de detectar patrons. Així, partint d'un text d'entrada, busca predir quines paraules permetrien continuar el text. "Si el text d'entrada és una pregunta, ChatGPT proposarà una resposta a aquesta pregunta. Aquest enfocament és molt flexible i permet a ChatGPT resoldre molts tipus de tasques: escriure un currículum, resumir un text, explicar un error en un programa... Només cal donar-li una descripció de la tasca que ha de fer i deixar que completi el text", indica el professor de la UOC, que afegeix que per utilitzar ChatGPT tan sols cal registrar-se a la pàgina web d'OpenAI sense cap cost.

Tot i això, també té les seves limitacions. "En el fons, ChatGPT és un sistema que prediu com completar frases, però no construeix un coneixement sobre el que està dient ni sap raonar amb la informació de què disposa", adverteix Robert Clarisó. L'error més comú de ChatGPT és el que s'anomena "al·lucinació": incorporar informació a una resposta que sigui totalment inventada. Per exemple, si li demanem que escrigui la biografia d'una persona desconeguda, ChatGPT no ens dirà que no pot fer-ho perquè no té informació. En canvi, inventarà un seguit de dades biogràfiques per preparar la resposta. Això és un problema perquè la resposta serà coherent i estarà ben redactada, però contindrà informació incorrecta. Per aquest motiu, cal revisar les respostes de ChatGPT per detectar si són correctes. A més, acostuma a cometre errors en raonaments de tipus lògic o matemàtic.

Suport per a l'aprenentatge

Per tots aquests motius no és un sistema infal·lible i el seu ús pot servir sobretot com a suport. Tanmateix, aquest suport pot ser molt útil tant a estudiants com a professors. Segons Guillem Garcia Brustenga, aprendre no equival a passar un examen, "el que és fonamental és que l'estudiantat tingui una experiència d'aprenentatge positiva, independentment de les eines que faci servir. Per això té més sentit demanar als estudiants que tinguin sentit crític i sàpiguen preguntar i no que responguin perquè sí a unes preguntes, cosa que pot fer la màquina: l'estudiant pot aprendre molt relacionant, discutint i contrastant un text que ha generat una IA. ChatGPT i altres IA generatives ens estan mostrant que saber fer preguntes és molt important", afirma l'expert de l'eLinC.

Aquesta és una de les raons per les quals creu que l'ús de ChatGPT tindrà un impacte en l'educació, ja que obligarà a revisar pràctiques antiquades, com la idea que la intel·ligència i el coneixement d'una persona estan determinats per la quantitat d'informació que coneix. "Això perd validesa quan es pot delegar l'emmagatzematge i l'accés a la informació a la màquina. ChatGPT forçarà un canvi en la manera com s'aprèn i en el moment de fer-ho, però sobretot en un aspecte essencial i poc discutit: en el que s'aprèn", sosté Garcia Brustenga.

Comparteix opinió amb Desirée Gómez, especialista en tendències educatives a l'eLinC de la UOC, qui creu que és un error pensar que es pot frenar l'ús d'una eina que ha arribat "per revolucionar no només l'educació, sinó també l'àmbit laboral i fins i tot domèstic. L'alternativa ha d'implicar entendre aquesta tecnologia com un mitjà que doni suport a l'estudiant en el seu aprenentatge i això ha d'estar fonamentat sobre dos pilars, la pedagogia i el disseny instruccional, d'una banda, i el compromís ètic de l'estudiant, de l'altra. Per això és important la formació de l'estudiantat en valors i habilitats transversals que ajudin a comprendre la magnitud de les seves decisions i accions."

Possibles usos

Per a Desirée Gómez Cardosa la polèmica ha sorgit perquè les IA generatives són avenços tecnològics basats en la intel·ligència artificial que imiten el procés de pensament humà per a la resolució de situacions, "bé sigui depurar una idea, escriure un assaig o crear art o literatura. Les persones entenem que aquestes eines alimentades per bases de dades ingents imiten accions que fins ara només eren capaços de fer els éssers humans. La irrupció d'aquesta mimesi tecnològica ens empeny, primerament, a l'abisme de creure que som criatures obsoletes i reemplaçables. En l'àmbit educatiu, a més, se suma la preocupació per implantar una bona base de coneixement en l'estudiantat i evitar el frau acadèmic", assenyala.

Tot i això, segons la seva opinió la utilitat d'aquesta eina és clara. Com a exemples de possibles usos per als estudiants es poden esmentar la presa de contacte amb un tema acadèmic concret, ja que els pot servir de guia o resum, o el suport per millorar habilitats en àrees com la comprensió de la lectura, l'escriptura i la resolució de problemes. "Ho compararia amb l'ús que donem a la Viquipèdia, és un complement o una ajuda per acostar-nos a un àmbit de coneixement, però cal tenir en compte que el seu contingut no és fiable al cent per cent, menys en les fases beta, i l'usuari o usuària sempre ha de contrastar la informació obtinguda amb altres fonts especialitzades", explica l'especialista de l'eLinC.

Pel que fa a la seva utilitat per al professorat, Nati Cabrera Lanzo, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i directora del màster universitari d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior, indica que el ChatGPT pot ajudar a generar contingut bàsic, complementari, fer resums, aclariments sobre conceptes, "i fins i tot ens pot ajudar a dissenyar una activitat o explicar un concepte d'una altra manera si nosaltres no acabem de trobar la clau de com fer-ho perquè l'estudiantat ho entengui bé. Tanmateix, és crucial saber com interactuar amb GPT i tenir en compte les seves limitacions, que són moltes."

Per això, insisteix que en tots els casos, almenys en aquests moments, cal la supervisió humana per assegurar-se que el resultat s'ajusta a l'objectiu no només pel que fa al contingut, sinó també al to que es vol emprar. "El que t'ofereix l'eina en realitat és com un primer treball de base que, com a docent, expert o coneixedor d'allò que pedagògicament és necessari en el teu context educatiu, has de poder matisar, millorar, polir... Això no treu mèrit a un primer treball de rastreig, de cerca, de relació de conceptes o temàtiques que pot ajudar molt i estalviar temps", afirma.

De fet, com recorda la professora de la UOC, si se li demana a la mateixa aplicació que contesti què és i què pot oferir, ChatGPT acaba dient que "és important tenir en compte que els models de llenguatge com el GPT encara tenen limitacions i no han de reemplaçar completament la interacció humana en el procés educatiu. Cal un enfocament equilibrat que combini la tecnologia i l'aprenentatge humà per assolir els millors resultats."

"L'important és veure si amb aquesta nova eina podem proposar experiències educatives d'aprenentatge que siguin veritablement reptadores, significatives, situades…, que són les característiques que augmenten l'aprenentatge de l'estudiantat. Però sempre tenint clar que l'eina més important en aquests processos continuarà sent el raonament humà, crític, fonamentat, i que la interacció entre individus, el diàleg, l'oralitat, sigui presencial o virtual, per arribar al coneixement segueixen sent estratègies que són tan vàlides com necessàries", afirma Nati Cabrera.

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Educació