25/3/24 · Economia

Noves deduccions i reduccions, novetats de la campanya de la renda del 2024

Comença el 3 d'abril i s'allargarà fins a l'1 de juliol, i per primer cop tots els autònoms hauran de presentar la declaració
declaració renda

La campanya de la declaració de la renda d'aquest any té diverses novetats que el contribuent haurà de tenir en compte a l'hora de presentar la seva declaració pels ingressos i rendiments que va tenir durant el 2023. La campanya començarà el 3 d'abril i s'allargarà fins a l'1 de juliol. Concretament, el 3 d'abril s'inicia la campanya per internet. Fins al 29 d'abril, però, no es podrà sol·licitar hora per confeccionar la declaració via telèfon, un servei que s'activarà a partir del 7 de maig. També es podrà demanar hora per fer la declaració presencialment a partir del 29 de maig, però no serà fins al 3 de juny quan es començarà a oferir aquesta opció.

El 4 d'abril, experts en dret tributàri de la UOC analitzaran al detall aquestes novetats, en la Jornada online sobre "Novetats en aquesta campanya de renda (IRPF2023)" organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Per a Benja Anglès Juanpere, professor agregat d'aquests Estudis i investigador del grup TAXBUSINESS, les novetats d'aquesta campanya es concentren en quatre grans àrees:

1. Rendiments del treball:

·Augmenta la quantitat mínima d'ingressos del treball en què no hi ha l'obligació de fer la declaració. Concretament, el mínim exempt en el cas de tenir dos o més pagadors se situa en els 15.000 euros bruts anuals. "Això sempre que les percepcions del segon i següents pagadors superin els 1.500 euros", concreta Anglès.

·Es redueixen fins al 7% les retencions dels rendiments del treball derivats d'elaborar obres literàries, artístiques i científiques, així com dels procedents de la propietat intel·lectual.

·Augmenta a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantitat exceptuada de gravamen destinada per l'empresa a compensar les despeses de locomoció de l'empleat. I no tributaran els imports de les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

·No s'han de declarar els rendiments del treball per feines a l'estranger en empreses no espanyoles fins a 60.100 euros; això sí, sempre que hi hagi un impost similar al territori on es treballi o un conveni amb Espanya per evitar la doble imposició.

2. Deduccions, reduccions i exempcions:

·Les mares es poden beneficiar d'una deducció per maternitat de 1.200 euros per cada fill menor de tres anys (cent euros al mes), independentment de si treballen o cobren prestació d'atur. També es poden aplicar aquesta deducció les parelles de progenitors homes amb fills adoptats o els pares i tutors en cas de mort de la mare o en cas que tinguin la custòdia exclusiva del fill. Qui no se'n podrà beneficiar són les famílies que cobrin el complement d'ajuda a la infància de l'ingrés mínim vital.

·El límit de reducció de les aportacions a plans de pensions empresarials s'eleva fins als 8.500 euros.

·Hi haurà una deducció del 20 % sobre un màxim de 5.000 euros per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració un mínim del 7 %. La deducció s'ampliarà al 40 % sobre un màxim de 7.500 euros per obres que redueixin el consum d'energia un mínim del 30 % o permetin millorar la qualificació energètica a A o B. I, finalment, hi haurà una deducció del 60 % per obres de rehabilitació energètica d'edificis, amb un màxim de 5.000 euros per habitatge i 15.000 euros en total. Aquestes deduccions també seran vigents aquest 2024.

·Hi haurà una deducció del 15 % del preu dels cotxes elèctrics comprats l'any passat sobre una base màxima de 20.000 euros i una altra també del 15 % del cost d'instal·lació de punt de càrrega, sobre una base màxima de 4.000 euros. Aquestes deduccions es prorroguen també durant aquest 2024.

·Augmenta la deducció per donatius (per exemple, a ONGs) i es desgrava el 80 % dels primers 250 euros, i el 45 % de la resta.

·Augmenta la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació fins al 50 %.

·També hi ha una exempció dels rendiments del treball derivats del lliurament d'accions o participacions d'empreses emergents als seus treballadors, amb un topall màxim de 50.000 euros.

“S'han de declarar els guanys que s'hagin obtingut de vendes a plataformes digitals com Wallapop o Vinted”

3. Nous tipus de gravamen:

·A la campanya d'aquest 2024 també s'incrementen els tipus de gravamen de la base imposable de l'estalvi, concretament, entre els 200.000 i els 300.000 euros puja al 27 %, i a partir de 300.000 euros, fins al 28 %.

4. Autònoms:

·Una de les novetats importants és que, a diferència dels treballadors per compte d'altri, tots els autònoms que hagin estat donats d'alta durant el 2023 o abans han de presentar la declaració de la renda, encara que no arribin als ingressos mínims i independentment del període d'alta.

·S'implementa el nou sistema que tindrà en compte els ingressos reals.

·S'eleva la reducció de les despeses de difícil justificació fins al 7 % i amb un màxim de 2.000 euros.

·Els autònoms que determinin el seu rendiment net mitjançant el mètode d'estimació objectiva podran aplicar una reducció general del 10 %, en lloc del 5 % anterior.

·Els autònoms que treballen des de casa tindran una deducció del 30 % de les despeses de subministraments que estiguin relacionades amb l'activitat laboral.

 

Comprovar les dades de l'esborrany i declarar els guanys de Wallapop

A banda de tenir en compte totes aquestes novetats, el professor de la UOC també aconsella que el contribuent que demani l'esborrany comprovi que totes les dades que conté són correctes. "Encara que acceptem les dades que ens faciliti Hisenda, si aquestes són incorrectes la responsabilitat és nostra i podem ser sancionats pels errors o omissions que continguin", alerta el professor. Davant d'aquesta situació, és partidari de recórrer a un professional en cas que hi hagi algun tipus de dubte.

A part de revisar les dades de l'esborrany, Anglès també recomana comprovar les dades bancàries de la domiciliació, no deixar la declaració per als últims dies i, en el cas d'un matrimoni, comparar si surt millor fer la declaració per separat o de forma conjunta. A més, també és important comprovar les deduccions autonòmiques.

També cal saber que s'han de declarar els guanys que s'hagin obtingut de vendes a plataformes digitals com Wallapop o Vinted, és a dir, quan el preu de venda sigui superior al de compra. En canvi, com a norma general, "no s'han de declarar els ingressos rebuts per Bizum, només quan superin els 10.000 euros anuals, siguin rendiments com lloguers, o siguin ingressos d'autònoms pel pagament d'un servei", puntualitza. El que també cal declarar són les compravendes de criptomonedes a les caselles 1800-1814, a banda d'haver de presentar les declaracions informatives si es compleixen els requisits.

Per acabar, el professor Anglès recorda que, d'una banda, s'han de guardar durant un període de cinc anys tots els documents i les factures que justifiquin qualsevol deducció i, de l'altra, que en cas que la declaració surti a pagar es pot fraccionar el pagament en dos terminis sense interessos; en el primer s'abona un 60% de l'import que cal pagar i en el segon, que es fa efectiu a l'octubre, l'altre 40%.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Economia