15/2/24 · Justícia

Canvis tributaris a Wallapop i Vinted: com t'afecten?

Les plataformes digitals estan obligades a informar l'Agència Tributària sobre els usuaris que facin més de trenta operacions o vendes de més de 2.000 euros

En el cas que els usuaris s'hi neguin, les operadores han de bloquejar els seus comptes i impedir que puguin continuar utilitzant els serveis
Small SME business, asian young woman, girl hand using mobile phone taking photo of clothing for sell clothes on smartphone, stream selling online, show product present detail, entrepreneur e commerce

Aquest 5 de febrer, s'estrenaven canvis que afecten, des del punt de vista tributari, els usuaris de Wallapop, Vinted, Aribnb i eBay, entre d'altres plataformes digitals. Aquesta nova normativa (Ordre HAC/72/2024), publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 5 de febrer, aprova un nou model de declaració informativa per a la comunicació d'informació per part dels operadors de plataformes. "Fa referència a l'obligació dels operadors de plataformes digitals de brindar a l'Administració tributària informació sobre les activitats que realitzen els seus usuaris", explica Benja Anglès, professor agregat dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

"Davant de l'ampli ús de plataformes digitals per a activitats comercials, és crucial garantir que tots els usuaris, tant individuals com empreses, compleixen amb l'obligació de comunicar informació a les autoritats tributàries, independentment de la seva condició legal. Les plataformes digitals mateixes han de proporcionar aquesta informació a les autoritats tributàries corresponents", explica l'expert en dret tributari. Amb els guanys obtinguts mitjançant la venda o el lloguer duts a terme en aquestes plataformes, les administracions tributàries tindran la informació necessària per comprovar els impostos corresponents si ho consideren necessari.

"A més de comprovar el compliment de les obligacions tributàries, les Administracions tributàries poden intercanviar aquesta informació amb la resta d’Estats membres de la UE, i fins i tot d'altres estats dins l'àmbit de l'OCDE", detalla Anglès. Per simplificar i reduir costos, les plataformes han de comunicar les rendes dels usuaris en un sol país, incloent-hi el lloguer de propietats, serveis personals, venda de productes i l'arrendament de vehicles. No obstant això, es poden establir límits a aquesta obligació per reduir costos innecessaris.

En aquest sentit, es crearà un registre d'operadors de plataformes digitals que inclou els operadors amb domicili fiscal a Espanya i els que, encara que no resideixin a Espanya, operen en el seu territori.

Tanmateix, davant aquest nou escenari, hi ha una sèrie de plataformes i usuaris legalment exclosos, bàsicament quan siguin entitats públiques o perquè no realitzen les activitats subjectes. També s'estableix una limitació per a usuaris o venedors ocasionals, sempre que facin anualment menys de trenta operacions de venda de béns, amb un import no superior a 2.000 euros.

Les dades que els operadors de plataformes digitals han de recollir són:

a) Si l'usuari és una persona física:

 1. Nom i cognoms.
 2. Adreça principal.
 3. Número d'identificació fiscal.
 4. Número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit o de l'impost anàleg.
 5. Data i lloc de naixement.
 6. Compte corrent utilitzat en l'activitat.
 7. Les quanties pagades i el nombre d'activitats realitzades.
 8. Els tributs o retencions ja ingressats a compte.

b) Si l'usuari és una entitat:

 1. Raó social.
 2. Adreça principal.
 3. Número d'identificació fiscal o equivalent.
 4. Número d'identificació a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit o de l'impost anàleg.
 5. Número de registre de l'empresa, si escau.
 6. Identificació dels establiments permanents des dels quals s'exerceixen les activitats a la Unió Europea, amb indicació de l'estat membre en què estiguin ubicats aquests establiments permanents.
 7. Compte corrent que s'ha utilitzat en l'activitat.
 8. Les quanties pagades i el nombre d'activitats realitzades.
 9. Els tributs o retencions ja ingressats a compte.
“En el cas de l'any 2023, la data límit per presentar la declaració és el 6 d'abril del 2024”

Quan es tracti d'una activitat en què l'usuari fa arrendament o cessió temporal d'ús de béns immobles, l'operador de la plataforma està obligat a comunicar les dades següents:

 1. L'adreça de cada bé immoble comercialitzat.
 2. El número de referència cadastral de l'immoble o el seu equivalent.
 3. El nombre de dies que s'ha llogat o cedit el bé immoble comercialitzat.
 4. La informació, els documents o les dades que acreditin que el bé immoble comercialitzat pertany al mateix propietari, quan l'operador de la plataforma obligat a comunicar informació hagi facilitat més de 2.000 activitats mitjançant l'arrendament o la cessió temporal d'ús d'un bé immoble comercialitzat per a un mateix usuari que sigui una entitat.

Quan cal declarar-ho?

La informació s'ha de presentar al gener següent de l'any en què l'usuari o el venedor hagi estat identificat com a subjecte a la comunicació d'informació. Però, en el cas de l'any 2023, la data límit per presentar la declaració és el 6 d'abril del 2024, dos mesos després que l'ordre esmentada a l'inici hagi en vigor, el 6 de febrer del 2024. "Per tal de donar compliment a aquesta obligació, els respectius operadors de plataformes digitals han de recollir aquesta informació i verificar-la abans de comunicar-la a l'Agència Tributària espanyola, motiu pel qual han de requerir als usuaris afectats que completin les dades legals dels seus perfils", explica Benja Anglès. En el cas que els usuaris s'hi neguin, les operadores han de bloquejar els seus comptes i impedir que puguin continuar utilitzant els seus serveis.

"Cal tenir en compte que no han variat les obligacions tributàries dels usuaris o venedors de les plataformes digitals; el que ha canviat és que a partir d'ara són les mateixes plataformes les obligades a comunicar les seves activitats per tal que l'Administració tributària pugui comprovar el compliment d'aquestes obligacions i actuar quan consideri que no s'ha fet o no s'ha fet correctament. Un pas més perquè sigui veritat allò que 'Hisenda som tots'", conclou Anglès.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Justícia