Ana Maria Gálvez Mozo

Ana Maria Gálvez Mozo

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Expert/a en:

Gènere i treball, conciliació de la vida laboral-familiar-personal, precarietat laboral i projectes de vida.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats