Andreas Kaltenbrunner

Andreas Kaltenbrunner

Investigador de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3)

Expert/a en:

Intel·ligència artificial, aprenentatge automàtic, models de llenguatge extens, xarxes socials i anàlisi de xarxes socials, ciències socials computacionals, ciència de dades, humanitats digitals, comportament dels usuaris.

Grup de recerca: AID4So / IN3

Articles relacionats