Elena Barberà Gregori

Elena Barberà Gregori

Catedràtica dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Expert/a en: Aprenentatge virtual (e-learning), avaluació dels aprenentatges en línia, portafolis electrònic, estratègies d'ensenyament en línia i construcció de coneixement en entorns virtuals.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats