Elsa Santamaria López

Elsa Santamaria López

Professora dels Estudis de Psicologia i C. de l'Educació
Directora del màster d'Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l'Àmbit Laboral

Expert/a en:

Sociologia del treball, precarietat laboral, aspectes psicosocials del treball i de l'ocupació, polítiques d'ocupació, trajectòries laborals i joventut, gènere i treball.

Grup de recerca: Recerca als estudis.

Articles relacionats