Eulàlia Hernández Encuentra

Eulàlia Hernández Encuentra

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Expert/a en:

TIC i salut, ús personal i professional d'internet per a la salut, promoció de la salut mitjançant les TIC, psicologia del desenvolupament al llarg del cicle vital (com som les persones en diferents moments de la vida).

Grup de recerca: BDLab / eHealth Center.

Articles relacionats