Manuel Armayones Ruiz

Investigador de l'eHealth Center
Professor dels Estudis de Ciències de la Salut

Expert/a en:

Salut electrònica (e-salut), internet i salut, e-pacients, salut en el futur, efecte psicològic de les TIC, xarxes socials de pacients, addicció, internet i noves tecnologies, psicologia i robòtica, malalties rares i internet, estratègies d'intervenció psicològica en línia i malalties rares i TIC.

Grup de recerca: BDLab / eHealth Center.

Articles relacionats