Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format pels Mànager de Programa, Tècnic/a de Suport a la Direcció d'Estudis i el Tècnic/a de Gestió Acadèmica, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.