Esquema de metadades

Un dels elements essencials per a la gestió de documents electrònics són les metadades, que són dades que descriuen el context, el contingut i l'estructura del document i la seva gestió al llarg del temps. Aquesta descripció és bàsica per a garantir-ne una preservació correcta i un tractament en la gestió d'una manera normalitzada. L'objectiu és assegurar el valor jurídic i legal del document i facilitar les tasques de cerca i recuperació d'aquest document o de les seves dades associades d'una manera eficient. Gràcies a aquest model es possibilita la interoperabilitat de documents, dades o informació amb l'Administració pública i també amb la resta d'universitats.

Els models en què s'ha basat la UOC per a definir l'estructura d'aquestes metadades parteix de tres referències:

  • Vocabulari de metadades de l'ACUP

Com a resultat s'ha elaborat un model de metadades que s'aplicarà als diferents elements de preservació de documentació electrònica, que són:

  • expedients
  • documents associats a expedients
  • documents simples
  • signatura electrònica