Comunitat UOC

La Universitat disposa de diferents canals per arribar a la comunitat.

Entre els serveis consultables, per a canals digitals, es poden visitar webs, xarxes socials, butlletins o blogs, que seran útils per fer arribar tota mena d'informacions d'interès als membres de la comunitat UOC, així com per generar sinergies o per accedir a continguts d'actualitat de la Universitat.

A més, pots tenir en compte el servei d'esdeveniments per poder arribar als públics desitjats.