Comunitat acadèmica

Compartir amb la comunitat acadèmica el coneixement científic generat és necessari per col·laborar, reutilitzar, refutar i avançar en el coneixement.

A la secció Difusió acadèmica d'aquesta guia s'ofereix una llista de consells i eines per aconseguir que la producció científica originada assoleixi el màxim impacte entre la comunitat.