Mercat

El nou coneixement i les innovacions generades pel PDI i els grups de recerca de la Universitat són, en determinats casos, transferibles al mercat. D'aquest apartat se n'ocupa la Unitat de Transferència del Coneixement de l'Àrea de Recerca i Innovació (ARI) de la UOC. 

Un projecte de transferència demana una comunicació adequada. Des de l'ARI s'acompanya el personal investigador en el desenvolupament de l'estratègia de comunicació, els productes comunicatius, l'argumentari de venda i l'establiment de contactes amb agents clau del mercat. Consulta el servei Transferència de coneixement d'aquesta guia.