Mitjans de comunicació

Totes les persones d'arreu del món estan exposades als mitjans de comunicació massius, que són indispensables com a eina de comunicació i presència pública per a tota mena d'agents.  

Consulta el servei de mitjans de comunicació per accedir a una de les millors vies per difondre el coneixement generat per la Universitat a una audiència àmplia i heterogènia.