Estratègia de comunicació per a projectes de recerca

Cada vegada és més freqüent que els organismes finançadors de projectes d'R+D+I exigeixin l'elaboració de plans de comunicació o disseminació per difondre'n els resultats, tant als actors especialitzats que hi tinguin potencial interès com a la societat en general per fer-la conscient dels beneficis obtinguts.

Una manera efectiva d'elaborar plans de comunicació és assignar a la proposta, des del començament, un pressupost específic de comunicació que ajudi a dur-los a terme.

Què fem?

Des de l'equip que gestiona les propostes de projectes de recerca de l'Àrea de Recerca i Innovació et podem ajudar i orientar a l'hora d'elaborar la proposta.

Es poden consultar els serveis específics de comunicació d'aquesta guia, que poden ser útils per redactar la proposta.

Recursos

La Comissió Europea ofereix una sèrie de recomanacions per fer plans de comunicació efectius.

Contacte