Estratègia de comunicació per a projectes de recerca

Cada vegada és més freqüent que els organismes finançadors de projectes d'R+D+I exigeixin l'elaboració de plans de comunicació o disseminació per difondre'n els resultats, tant als actors especialitzats que hi tinguin potencial interès com a la societat en general per fer-la conscient dels beneficis obtinguts.

Una manera efectiva d'elaborar plans de comunicació és assignar a la proposta, des del començament, un pressupost específic de comunicació que ajudi a dur-los a terme.

Què fem?

Des de l'equip que gestiona les propostes de projectes de recerca de l'Àrea de Recerca i Innovació et podem ajudar i orientar a l'hora d'elaborar la proposta.

Es poden consultar els serveis específics de comunicació d'aquesta guia, que poden ser útils per redactar la proposta.

Contacte