Xarxes socials

Els anomenats mitjans socials (social media) són canals excel·lents per compartir informació sobre projectes, resultats de recerca, estudis en curs o informació d'interès amb l'àmbit acadèmic, les entitats finançadores i el públic en general. Els mitjans socials són uns bons aliats per construir una comunitat rellevant i de valor.  

A la Guia d'usos i estils de les xarxes socials de la UOC hi ha moltes recomanacions i indicacions que poden ser útils per gestionar, també, perfils personals o de grups de recerca. Tingues en compte que aquests canals no són corporatius i han de ser gestionats pels mateixos investigadors o grups.

Si tens projectes de recerca finançats per la Unió Europea, et recomanem que consultis aquesta guia:
 

Hi ha un seguit de xarxes socials acadèmiques destinades a compartir la recerca entre la comunitat acadèmica i a crear comunitat. Algunes de les més rellevants són:
 

Infografia: Tres passos per incrementar la visibilitat del teu article

Les xarxes socials de la UOC

Les xarxes socials de la UOC també difonen resultats i activitats de recerca per mitjà dels comptes corporatius de la Universitat. La UOC té presència a Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram i YouTube.

Explora la UOC a través de les seves xarxes socials: mur de xarxes socials de la Universitat.

La recerca té el seu espai, principalment, als canals següents:
 

  • comptes corporatius de la UOC, sobretot en la versió en anglès;
  • comptes de l'IN3, l'eHealth Center, l'eLearning Innovation Center i l'Escola de Doctorat;
  • comptes dels estudis, i 
  • comptes de revistes acadèmiques de la UOC, entre altres.

L'etiqueta habitual per compartir informació sobre recerca de la UOC és #researchUOC

La majoria d'aquests canals són gestionats per personal especialitzat vinculat majoritàriament a l'Àrea de Comunicació. Si necessites més informació sobre aquests canals, escriu a researchcomms@uoc.edu.

Com es pot obrir un compte de caràcter corporatiu

Si t'interessa obrir un compte de caràcter corporatiu en una xarxa social, et convé llegir:
 

Contacte