La UOC comença el setembre un nou grau d'Educació Primària amb un centenar d'estudiants

  UOC

Foto: UOC

18/03/2021
Leyre Artiz
S'ha elaborat un pla d'estudis «innovador», basat en l'«excel·lència i en l'experiència» en formació de docents de la UOC

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) estrenarà el setembre de 2021 el grau d'Educació Primària, que enguany tindrà un centenar d'estudiants i s'impartirà únicament en llengua catalana. Amb aquest grau, la UOC completa l'oferta que ja ofereix als futurs docents des de la fundació de la Universitat i dels mateixos Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, fa 25 anys, i reforça l'aliança amb el sistema universitari en la formació del professorat des del començament.

«La UOC té una llarga trajectòria en formació de docents», explica Teresa Guasch, directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, que destaca l'experiència de formació acumulada i la recerca duta a terme a la Universitat com a elements clau per oferir un grau «innovador» i basat en l'«excel·lència». Al llarg d'aquests 25 anys, més de deu mil professors s'han format a les aules virtuals amb les ofertes acadèmiques de la UOC vinculades a la formació de professorat, com ara el segon cicle de la llicenciatura de Psicopedagogia o els màsters universitaris de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, de Psicopedagogia o de Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, que comparteix amb altres institucions universitàries.

 

Metodologia UOC per formar els mestres del futur

«Al pla d'estudis, hi hem integrat elements que ens ajudaran a desenvolupar les competències necessàries per als mestres del futur», afegeix Guasch, que incideix en aquesta necessitat d'evolució dels temes perquè «els cent estudiants que al setembre començaran els estudis s'incorporaran al mercat laboral d'aquí a cinc o sis anys».

«El nostre segell serà la metodologia, i hi afegirem el coneixement específic de les competències digitals», explica. Guasch insisteix que el model educatiu en línia impulsat per la UOC està «consolidat» i ha demostrat «la consistència, la qualitat i la capacitat d'adaptació a l'actualitat». A més, destaca que enguany s'ha verificat un nou pla d'estudis per al grau de Psicologia.

En aquesta mateixa línia es mostra Antoni Badia, director del grau: «Hem tingut en compte la tradició i l'altíssima qualitat en formació de mestres que ja existien en el nostre sistema universitari, i les hem combinat amb el nostre model educatiu i amb les nostres senyes d'identitat i experiència». Badia explica que s'ha elaborat un pla d'estudis «amb una visió actualitzada de l'educació», en què l'escola no és aliena a la societat, sinó una entitat integrada que es relaciona amb la resta d'agents socials fora i dins de l'aula. «Un mestre ha de ser conscient que l'educació passa a tot arreu; l'escola és el lloc més important, però ha d'estar interconnectada», defensa.

 

Una escola inclusiva i focalitzada en el coneixement i les competències

El pla d'estudis inclou la formació de mestres que concebin «una escola inclusiva en totes les categories humanes: des del tractament de gènere fins al respecte a les diferències racials, culturals, de capacitats, etc.», explica Badia. «Volem que tota la nostra formació faci possible un mestre sensible a l'equitat i molt competent en la igualtat d'oportunitats». El grau assumeix que, a les aules, tots els infants són diferents i tenen necessitats diverses, «de manera que el mestre s'ha de preparar per garantir la progressió de tots ells», resumeix.

Un altre senyal d'identitat del nou grau de la UOC és una visió de l'educació escolar altament focalitzada en el desenvolupament de competències, com destaca Teresa Guasch. Badia complementa aquesta idea explicant que «el mestre ha de combinar tant la promoció del coneixement com el desenvolupament d'aquestes competències en els seus alumnes. Aquest coneixement ha de ser àgil i pràctic, i ha de solucionar problemes a fi que l'alumne sigui competent i no es limiti a repetir el que ha après». El director del grau destaca els canvis que es viuran en l'educació primària els pròxims anys. El pla d'estudis inclou, per tant, una «reflexió profunda» sobre els objectius de l'educació escolar en la societat actual i la formació en el compromís ètic i integrador del professorat.

 

Pràctica i teoria, presencialitat i virtualitat

El grau no té dues fases diferenciades de teoria i pràctica —part fonamental per a aquesta mena d'estudis universitaris—, assenyala Badia. «Inclou cinc pràcticums que es reparteixen al llarg de tot el procés. Volem crear ponts entre les aules virtuals i les pràctiques», declara. Guasch ratifica que les pràctiques estan «integrades» des del començament del grau perquè hi hagi «interconnexió» de continguts durant el pla d'estudis.

Actualment l'educació no es pot concebre sense l'aportació essencial dels avenços tecnològics que han tingut lloc els darrers anys en aquest àmbit. «La UOC n'és l'exemple més clar», destaca Badia. Aquesta aportació no s'ha de limitar únicament a l'ús de «noves tecnologies» a l'aula. Per això, els estudiants del grau d'Educació Primària desenvoluparan una «visió àmplia i crítica» sobre internet, la societat de la informació i la comunicació actual, i l'impacte de tot això en la transformació digital necessària de l'educació, les escoles i les aules. En sintonia amb aquesta nova realitat, la titulació universitària combinarà l'ús d'«entorns virtuals d'aprenentatge» i de «materials multimèdia», i un nivell molt alt d'interacció educativa del professor amb els estudiants i dels estudiants entre si, amb pràctiques presencials i amb un contacte estret amb els professionals de les escoles.

  • El grau d'Educació Primària té 240 ECTS i una durada prevista de quatre anys en cas de dedicació a temps complet. La finalitat principal del grau és formar professionals de l'educació amb uns nivells molt alts de coneixements, competències i actituds per exercir la professió de mestre d'educació primària.
  • El curs 2021-2022 arrenca amb un centenar d'estudiants el setembre de 2021 i en llengua catalana, amb el requisit específic de tenir la prova d'aptitud personal (PAP).

#expertsUOC

Foto de la professora Teresa Guasch Pascual

Teresa Guasch Pascual

Expert/a en: Formació del professorat universitari, aprenentatge en entorns virtuals i ajudes educatives (e-feedback) i l'escriptura com a eina d'aprenentatge en entorns virtuals.

Àmbit de coneixement: Psicologia de l'educació.

Veure fitxa
Foto del professor Antoni Badia Garganté

Antoni Badia Garganté

Catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Director del màster de Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari UVic-UCC, UOC)

Expert/a en: Estratègies d'aprenentatge, formació de professors, usos educatius de les TIC a l'aula escolar i construcció de coneixement en entorns educatius virtuals.

Àmbit de coneixement: Psicologia de l'educació.

Veure fitxa