Les correccions en format vídeo ajuden a reduir l'ansietat en alumnes que aprenen idiomes a distància

gravació dona vídeo

Els investigadors animen els docents a fer el salt al format audiovisual i a què explorin les preferències dels alumnes pel que fa al feedback. (Foto: Cowomen/Pexels)

21/09/2022
Agustín López

Un estudi amb investigadors de la UOC confirma que el format audiovisual fa més propera la relació entre professor i alumne


És freqüent que els estudiants d'una llengua estrangera pateixin ansietat, fet que perjudica el seu rendiment i pot provocar l'abandonament dels estudis


Segons l'últim informe d'EF Education First, el nivell d'anglès d'Espanya fa vuit anys que està estancat i el país se situa a la cua d'Europa en el coneixement d'aquest idioma

Els ciutadans espanyols continuen sense millorar el seu nivell d'anglès. Així ho conclou EF Education First en l'informe EF EPI 2021, que assenyala que el nivell d'anglès d'Espanya fa vuit anys que està estancat i situa el país a la cua d'Europa. Una de les principals barreres a l'hora d'aprendre un idioma és l'ansietat que pateixen alguns alumnes, que pot afectar el rendiment de l'aprenentatge, provocar l'abandonament dels estudis o, fins i tot, generar una autoestima baixa. El risc de patir ansietat també existeix en els cursos en línia, perquè hi ha menys contacte humà.

Amb l'objectiu d'ajudar a combatre aquesta situació, una professora i un doctorand de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i una docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han estudiat el paper que tenen les correccions en vídeo en els alumnes que estudien un idioma de manera remota. "Hem volgut confirmar de manera científica que el feedback en format vídeo redueix l'ansietat i beneficia els alumnes en el seu aprenentatge", indica Sidney Martin, doctorand del programa d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC dins el grup Feed2Learn, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, i autor principal de l'estudi. Els resultats de la recerca s'han publicat en obert a la revista científica International Journal of Educational Technology in Higher Education.

"El feedback en vídeo és molt més aclaridor que quan es dona només per escrit: adquireix un to més humà i afavoreix que la relació entre professor i alumne sigui més propera, cosa que s'agraeix en un context en què l'aprenentatge és en línia i principalment asíncron", explica Martin. L'expert afegeix que "en l'aprenentatge d'idiomes el feedback és clau perquè l'alumne obtingui informació sobre el seu progrés".

Martin anima els docents a fer el salt al format audiovisual i a explorar les preferències dels alumnes pel que fa al retorn pedagògic. Aquest últim aspecte està en línia amb la recerca sobre la personalització de l'aprenentatge. "En el món de l'educació, ja hi ha professors que ofereixen feedback en format vídeo. Basant-nos en els resultats del nostre estudi, encoratgem tots els que encara no ho han provat a fer-ho. Que ho provin a petita escala, si més no. Notaran una millora qualitativa del seu feedback i tindrà un efecte positiu en els alumnes", afirma Martin.

Per elaborar l'informe, els tres investigadors han entrevistat 27 estudiants d'un curs d'anglès intermedi B2 i en línia de l'Institut Obert de Catalunya del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Martin avança que actualment es plantegen "ampliar l'estudi a altres formats de feedback i augmentar el nombre de participants; d'aquesta manera s'obtindrien resultats molt més sòlids".

 

L'ansietat, l'enemic que cal combatre

L'ansietat que pateixen la majoria d'estudiants d'una llengua estrangera és una de les emocions més estudiades en l'àmbit de la psicolingüística. "Es deu bàsicament al fet que quan parlem una llengua que no és la nostra estem fora de la nostra zona de confort, situació que per a moltes persones suposa una font d'inseguretat", aclareix Martin. "Quan es cometen errades a l'hora de parlar, molts s'avergonyeixen i es bloquegen. No parlen, en definitiva. Si no parlen, és més difícil aprendre dels errors d'un mateix", afegeix el doctorand.

L'autor de l'estudi fa un últim apunt: "La parla està molt lligada a la nostra part emocional i a la nostra identitat, de manera que qualsevol correcció d'una errada pot ser mal interpretada per l'alumne. En general, aquesta ansietat no es dona en altres estudis, ja que aquest lligam entre parla i identitat no existeix."

 

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

Article de referència:

MARTIN, Sidney; ALVAREZ, Ibis M.; ESPASA, Anna. Video feedback and Foreign Language Anxiety in online pronunciation tasks. A: International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2022. 19, 19. https://doi.org/10.1186/s41239-022-00324-y.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Sidney Martin

Sidney Martin

Estudiant de doctorat en Educació i TIC (e-learning) del grup Feed2Learn, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Enllaços relacionats