El projecte CIRCLET crea una guia per implementar accions de compromís social en el currículum de l'estudiantat

post-its

La UOC ha participat en el projecte europeu CIRCLET, coordinat per la Queen's University de Belfast (foto: Patrick Perkins / unsplash.com)

Després de tres anys, la UOC acaba el projecte europeu per impulsar una recerca i una docència més involucrades en la societat

Aportar eines i metodologies a les universitats que promoguin el compromís amb la comunitat i el territori. Aquest va ser el punt de partida del projecte europeu CIRCLET, amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que ha conclòs després de tres anys potenciant accions de compromís del món acadèmic amb la societat. En el marc de la iniciativa, s'ha desenvolupat una guia per al professorat perquè pugui implementar el compromís comunitari al currículum de l'estudiantat, s'ha impulsat un postgrau internacional en línia perquè els docents reimaginin els seus programes educatius i hi incorporin el compromís comunitari, i també s'ha creat una guia per donar suport a la generació dels anomenats cercles d'aprenentatge.

L'any 2019, la Comissió Europea va aprovar una proposta per treballar problemàtiques i reptes socials en recerques i formacions participatives, amb metodologies de cocreació a les universitats. Així va néixer CIRCLET, un projecte europeu coordinat per la Queen's University de Belfast i amb la participació de la UOC. L'objectiu és capacitar el professorat universitari en l'adaptació dels plans d'estudi, a fi que proporcionin oportunitats a l'estudiantat per poder dur a terme una recerca i un aprenentatge compromesos amb la comunitat.

CIRCLET ha propiciat que les universitats integrants treballessin conjuntament durant els últims tres anys per establir recomanacions, plans d'acció i eines d'aprenentatge que facilitin el compromís comunitari dins del sistema d'educació superior.

A més, el projecte europeu ha promogut espais de treball periòdicament perquè els grups de professorat universitari poguessin compartir el coneixement i els aprenentatges, i exploressin noves vies i solucions per fomentar les col·laboracions amb la comunitat local. En aquest sentit, CIRCLET ha aplegat algunes pràctiques d'èxit en un recull disponible per a la comunitat acadèmica.

Segons apunta Nadja Gmelch, directora de projectes de coneixement obert i responsable a la UOC de CIRCLET, el projecte ha permès "fer confluir i crear sinergies per obtenir resultats concrets a través dels seus cercles d'aprenentatge". Per la seva banda, Soledad Morales, professora i investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa i una de les promotores principals del projecte a la UOC, valora positivament l'experiència i espera que el treball de cocreació del projecte permeti "involucrar nou professorat i entitats socials en un futur pròxim".

"Volem aplicar el que hem après en els semestres vinents, per aportar a l'estudiantat un valor social afegit al seu treball, el desenvolupament d'un projecte real i realitzable, així com aprenentatges de relació i comunicació amb entitats que tenen necessitats per resoldre", assenyala Lluc Massaguer, professora i investigadora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i participant d'un dels cercles d'aprenentatge que es van organitzar durant CIRCLET.

 

Conferència internacional

El juny passat, la UOC va celebrar la conferència final del projecte per promoure les eines generades, i per fer balanç i compartir els aprenentatges d'aquests tres anys amb el professorat de diverses universitats europees.

La jornada va ser un espai per a l'aprenentatge i la reflexió sobre la importància de treballar amb entitats socials mitjançant l'ús de les comunitats CERL (de l'anglès community engaged research and learning). Segons l'equip del projecte, "aquesta aproximació innovadora dona a l'estudiantat l'oportunitat de participar en recerca, aprendre d'un projecte basat en necessitats reals i aportar solucions a l'entorn que l'envolta".

El propòsit de l'esdeveniment va ser compartir i oferir inspiració per al redisseny de plans d'estudi, així com aprendre i conèixer l'experiència de les altres entitats del projecte —com són la Queen's University de Belfast, la Universitat Lliure de Brussel·les, la Universitat Corvinus de Budapest i la Universitat Tecnològica de Dublín— en l'ús de la metodologia CERL aplicada a diverses disciplines.

 

CIRCLET ha estat finançat pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea (acord de subvenció 2017-3351/001-001) i s'adscriu a l'objectiu de la Unió Europea de promoure una ciència oberta a la ciutadania i socialment responsable.

 

Aquest estudi afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 4, educació de qualitat.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu

Enllaços relacionats