Lliçó inaugural 2015-2016

Art i coneixement per a construir el que és comú, per Manuel Borja-Villel

Educació i art