Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 2. Trobar suport: la «Masia» dels emprenedors