Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 3. No n'hi ha prou amb una idea brillant