Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Clau 9. L'emprenedoria no és la solució a l'atur