Lliçó inaugural 2016-2017

Les claus per a ser emprenedor, per Israel Ruiz

Presentació del rector