Pla d'igualtat

El Pla d'igualtat de gènere de la UOC 2020-2024 és el quart que es publica a la Universitat. Aquest Pla d'igualtat, no solament s'ha construït de manera participativa, sinó que es fonamenta en l'avaluació de l'anterior Pla 2015-2019, i en tres diagnosis que analitzen l’estat de la igualtat de gènere en els diferents àmbits de la universitat (2018), en el context comunicatiu (2021) i en l’entorn laboral (2021).

Per donar resposta a tots els reptes detectats, la Unitat d'Igualtat de la UOC ha coordinat la creació d'aquest Pla, amb més de cent mesures que s'estructuren en cinc eixos estratègics.

L’aprovació d’aquest pla d’accions, així com dels termes de les diagnosis en què es basa, s’ha fet en el sí d’una Comissió negociadora amb la participació de representants legals dels treballadors i treballadores, tal i com estableix la legislació.

Eixos estratègics