Memòries: la nostra història

Valors, innovació i coneixement per a un desenvolupament sostenible

Memòria de responsabilitat social 2014 - 2015

 • Presentació
  • Cap a una nova connexió amb la societat
  • Una universitat compromesa amb el seu entorn
 • La UOC i el compromís envers la responsabilitat social
  • Marc institucional
  • El curs 2014-2015
  • La cooperació per al desenvolupament
  • Participació en iniciatives externes
  • Premis i reconeixements
 • El curs 2014-2015 en síntesi
  • La Universitat
  • Les persones
  • La docència
  • La recerca de frontera
  • El compromís amb el teixit empresarial
  • La societat
  • Premis i reconeixements
 • Universitat responsable
  • Ètica i bon govern
  • Compromís amb les persones
  • Compromís ambiental
  • Compromís econòmic
 • Formació de ciutadans professionals i responsables
  • Docència i qualitat
  • Estudiants
  • Graduats
 • Recerca, innovación i transferència
  • Compromís amb la recerca de frontera i la transferència de coneixement
  • Instituts i centres de recerca
  • Càtedres
  • El suport a la recerca i a la transferència
 • Participació i progrés social
  • La cooperació per al desenvolupament
  • La vinculació amb el territori
  • La comunicació responsable i l'accés obert al coneixement
  • El compromís amb el teixit empresarial
  • La responsabilitat amb els proveïdors
  • La UOC al món
 • Annex
  • Resum d'indicadores GRI
  • Crèdits