Informació per als centres de pràctiques

Pràctiques curriculars
Pràctiques no curriculars
  Pràctiques curriculars Pràctiques no curriculars
Inici Només es poden començar una vegada iniciat el semestre en què l’estudiant matriculat farà les pràctiques. Els estudiants poden iniciar-les una vegada estiguin matriculats. En el cas d'estudiants de nova incorporació o que no cursin cap assignatura en el moment de sol·licitar les pràctiques, s'hauran d'esperar fins al començament de la docència per començar-les.
Durada La durada està determinada per la càrrega lectiva de l’assignatura dins del pla d’estudis. Tenen una durada màxima de 750 hores per curs acadèmic, excepte en el cas de les pràctiques vinculades als cursos de postgrau, que tenen una durada màxima de 375 hores, i de les pràctiques dels cursos d’especialització, que tenen una durada màxima de 187,5 hores. Les pràctiques dels cursos de màster propis tenen una durada màxima total de 750 hores.
Conveni Se signa un únic conveni per totes les hores que ha de fer l’estudiant. En cas necessari, les hores de pràctiques curriculars es poden ampliar amb un conveni de pràctiques no curriculars amb data d’inici a continuació del conveni de pràctiques curriculars. Es poden signar un màxim de dos convenis en una mateixa empresa o institució, amb una durada màxima de 750 hores cadascun (vegeu les especificacions del punt anterior). En cas de signar un segon conveni, cal que transcorri un mes entre ambdós convenis. En el segon, s’han d’actualitzar les tasques que ha de fer l’estudiant.
Requisits
 • Tant si voleu oferir pràctiques curriculars com no curriculars l’estudiant ha de complir els requisits necessaris per a poder-les cursar.
 • Un conveni queda anul·lat automàticament en el moment en què l’estudiant deixa d’estar matriculat. D’altra banda, cal que l’estudiant estigui matriculat durant tot el període en què es fan les pràctiques.
Condicions
 • L’horari de les pràctiques ha de ser compatible amb l’activitat acadèmica pròpia de l’aprenentatge en línia, amb una durada màxima de 8 hores diàries (la Universitat recomana que no se superin les 6 hores diàries).
 • La UOC no estableix cap requisit quant a l’ajuda econòmica a l’estudi que pot rebre l’estudiant durant les pràctiques, tot i que recomanem que es lliuri alguna quantitat a l’estudiant en concepte de beca. Si l’estudiant rep alguna ajuda a l’estudi, cal que el centre de pràctiques el doni d’alta a la Seguretat Social.

 

Àmbits d'estudi

Les pràctiques que els estudiants de la UOC poden cursar a la vostra institució s’emmarquen en els àmbits dels estudis següents:
 

 • · Arts i Humanitats
 • · Ciències de la Salut
 • · Ciències de la Informació i de la Comunicació
 • · Dret i Ciència Política
 • · Economia i Empresa
 • · Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
 • · Psicologia i Ciències de l’Educació

Consulteu tota l'oferta formativa de la UOC

 

Avantatges per a les empreses i institucions

Els tutors i les tutores de pràctiques es poden beneficiar de descomptes per formar-se professionalment a la UOC:
 

 • 10 % de descompte en la matrícula de graus i màsters universitaris. El descompte pot arribar a ser del 18 % si es fa la matrícula durant el termini de matrícula anticipada i és la primera que es fa d'aquesta titulació.
 • 10 % de descompte en la matrícula de titulacions pròpies (postgraus, especialitzacions i cursos d'idiomes). Si es fa la matrícula en el termini de matrícula anticipada, el descompte es pot ampliar fins al 30 %.

Per gaudir dels avantatges en la matrícula, una vegada ha finalitzat la tutorització de les pràctiques s’ha de fer la matrícula des del web de la UOC i utilitzar el codi promocional que els tutors i les tutores de pràctiques han de sol·licitar adreçant-se a la bústia de matriculacorporativa@uoc.edu

Altres serveis inclosos:

 

 • Factura a nom de l'empresa
 • Matrícula grupal
 • Certificació de la tutorització

Formulari de contacte

Contacte per a centres de pràctiques

 

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu ampliar la informació sobre algun aspecte, contacteu amb la UOC i l'equip dels Serveis de Pràctiques i Mobilitat us atendrà tan aviat com sigui possible.

Pref. Int./Telèfon
Telèfon de contacte
Adjunta
x