21/4/22 · Institucional

La UOC publica en català i en espanyol la guia de la Declaració de San Francisco per ajudar les universitats a repensar l'avaluació científica

L'anomenada rúbrica SPACE s'ha definit amb la participació d'experts de 26 països
DORA és una iniciativa internacional per millorar la manera d'avaluar la recerca acadèmica
La UOC va signar DORA per prioritzar a la recerca els continguts per sobre de les mètriques (foto: Sigmund / unsplash.com)

La UOC va signar DORA per prioritzar a la recerca els continguts per sobre de les mètriques (foto: Sigmund / unsplash.com)

En la carrera investigadora, el nombre d'articles publicats i la notorietat de les revistes en les quals apareixen han estat tradicionalment un criteri de reconeixement acadèmic. En forma de manifest, la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (DORA) —sorgida el 2012— convida a canviar aquest sistema d'avaluació centrat en les revistes i les mètriques —i, en concret, en el factor d'impacte (IF)— per anteposar-hi la qualitat dels continguts de la recerca. Per dur a la pràctica aquest precepte, els impulsors de la iniciativa van dissenyar la rúbrica SPACE, un full de ruta per guiar les universitats i altres institucions acadèmiques en la reforma del model d'avaluació de la recerca. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha publicat la versió en català i en espanyol, accessible per a tothom en obert, refermant el seu compromís amb els principis del manifest DORA. 

"La rúbrica SPACE es basa en les perspectives de prop de 75 persones de 26 països, i reflecteix el compromís de DORA per ajudar a reformar l'avaluació de la recerca institucional, d'acord amb cada necessitat i context", explica Ruth Schmidt, professora i investigadora de l'Institut Tecnològic d'Illinois (Chicago), que va dirigir el procés participatiu. "La versió en diversos idiomes fa que la rúbrica sigui encara més àmplia i accessible", defensa l'experta.

L'eina s'adreça tant a institucions que valorin aplicar pràctiques d'avaluació de la recerca més justes i responsables com a altres organismes que ja hagin emprès el camí i vulguin assentar-ne les bases o mesurar-ne els progressos o llacunes. Per això, posa en relació les àrees clau de treball institucional amb les diferents fases de la reforma, de menys a més avançades. 

L'adaptació a l'espanyol de l'eina s'ha presentat aquest abril per primera vegada en un taller d'avaluació de la recerca, organitzat per la xarxa d'universitats llatinoamericanes i europees Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), en col·laboració amb l'organització de DORA. Amb aquesta trobada es volia convidar els participants a "reflexionar sobre la possibilitat de millorar els seus propis sistemes d'avaluació, des d'una mirada àmplia i integral com la que proposa DORA", aclareix Soledad Aravena, directora del programa de política i gestió universitària de CINDA. El taller s'emmarca dins les accions del pla de treball de la xarxa internacional, després d'una diagnosi sobre l'estat de l'avaluació de la recerca universitària. 

En l'adaptació a l'espanyol de SPACE hi han participat els equips de la UOC i també avaluadors externs, com la mateixa Aravena, a més d'Alejandra Tejada Gómez, de la Pontifícia Universitat Javeriana (Colòmbia), i Josmel Pacheco, de la Universitat San Ignacio de Loyola (Perú). 

Posteriorment, l’Àrea de Recerca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC ha publicat també la versió catalana en obert amb la supervisió de Paula Adam, directora de l'àrea de recerca de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU); Montserrat Daban, directora de Política Científica i Internacionalització de Biocat; i Ignasi Labastida, delegat del rector per a la Ciència Oberta de la Universitat de Barcelona.

Una recerca més oberta i amb impacte social

"El protagonisme del factor d'impacte de les revistes científiques en l'avaluació de la recerca i la promoció acadèmica encoratja el personal docent i investigador a publicar només en determinades revistes, i això sovint ens allunya de l'accés al coneixement", afirma Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. "Un canvi en el sistema d'avaluació acadèmica, tenint en compte la valoració qualitativa de l'aportació que es fa al coneixement i a la societat i fent un ús responsable dels indicadors quantitatius, és clau per fer la transició cap a una manera més pertinent i responsable d'avaluar la recerca", afegeix la vicerectora. 

El gener del 2019, la UOC va ser la primera universitat de tot l'Estat espanyol que va signar el manifest de DORA, al qual actualment donen suport més de 2.500 organitzacions acadèmiques d'arreu del món. L'adhesió, impulsada en el marc del Pla d'acció Coneixement Obert, aprovat el 2018, va ser resultat del procés de reflexió d'un grup de treball interdisciplinari, que va derivar en un document de treball per valorar les implicacions de la posada en pràctica dels principis del manifest, com ara la contractació i la promoció del personal investigador. 

Subscrivint DORA, la Universitat es va comprometre a promoure una valoració de la recerca també en funció de l'impacte social dels resultats. "Transformar els mètodes d'avaluació cap a fórmules més qualitatives, transparents, justes i inclusives, que tinguin en compte també la rellevància social de la recerca, afavoreix la participació de les universitats en l'assoliment dels reptes globals recollits en l'Agenda 2030 de l'ONU", afirma Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC. 

El Pla estratègic de la Universitat per als pròxims tres anys dedicarà esforços a l'avaluació qualitativa de la recerca amb l'objectiu de fer de la UOC una universitat global amb més impacte social i fomentar una recerca de qualitat i transformadora. Així mateix, la Universitat forma part de la coalició per reformar l'avaluació de la recerca impulsada per la Comissió Europea. 

Col·laboració internacional per impulsar el canvi

CINDA és una corporació sense ànim de lucre que funciona com a fòrum internacional per a la reflexió i l'intercanvi d'idees i bones pràctiques lligades a la política i la gestió en l'educació superior. Reuneix prestigioses universitats de l'Amèrica Llatina i d'Europa. El rector de la UOC, Josep A. Planell, presideix actualment la xarxa i la UOC hi col·labora des de l'any 2000. Actualment, la Universitat participa activament en tots els seus grups de treball, amb la implicació de diferents àrees i estudis de la institució i amb la col·laboració de personal acadèmic i de gestió. 

Sobre DORA

Davant la necessitat de millorar la manera com les agències de finançament i les institucions acadèmiques, entre altres agents, avaluen la recerca científica, un grup d'editors de revistes acadèmiques es va reunir durant la trobada anual de l'American Society for Cell Biology (ASCB) a San Francisco el 16 de desembre de 2012.

De la reunió, se'n van derivar una sèrie de recomanacions, conegudes com la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (DORA), en què s'insta a un canvi en la valoració de la recerca. Fins a l'actualitat, més de 21.000 persones i institucions de 158 països han signat aquesta declaració, adreçada a tota mena d'organitzacions de qualsevol disciplina científica perquè mostrin el seu suport públicament.

Aquesta iniciativa afavoreix l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 17: Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional