25/5/23 · Recerca

Teixits intel·ligents i de baix cost per millorar la salut en l'esport

La UOC lidera un projecte per democratitzar el monitoratge de la salut mitjançant tecnologia d'identificació per radiofreqüència
La roba intel·ligent permet monitorar la salut mitjançant la suor
L'activitat física regular és fonamental per prevenir i manejar les cardiopaties, la diabetis de tipus 2 i el càncer (foto: John Arano / unsplash.com)

L'activitat física regular és fonamental per prevenir i manejar les cardiopaties, la diabetis de tipus 2 i el càncer (foto: John Arano / unsplash.com)

L'activitat física és beneficiosa per la salut, en totes les edats i per gairebé qualsevol context. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es podrien evitar fins a cinc milions de morts prematures a l'any si la població mundial fos més activa. No obstant això, en alguns casos, un excés o una pràctica inadequada de l'activitat física pot generar efectes adversos, per la qual cosa la salut s'ha de mantenir sempre vigilada de prop.

En els últims anys, s'han popularitzat algunes solucions tecnològiques per monitorar diferents indicadors fisiològics i bioquímics, com ara el ritme cardíac, la nutrició o el nivell d'hidratació. No obstant això, molts dels sensors i dispositius wearables s'han quedat restringits a la pràctica esportiva d'alt nivell, sense que els avanços en salut electrònica hagin aconseguit el conjunt de la societat.

Amb aquest context al cap, un equip d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), liderat per Joan Melià Seguí, investigador del grup Wireless Networks (WINE), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), estudia la manera d'universalitzar i democratitzar el monitoratge de paràmetres de salut durant la pràctica d'activitat física. I ho fa amb la vista posada en la hidratació i l'anàlisi de la suor.

El projecte de recerca, batejat com a HydraSport, ha estat aprovat en la convocatòria del Ministeri de Cultura i Esport d'ajudes per a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l'activitat física beneficiosa per la salut (AFBS) i la medicina esportiva, amb càrrec als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Teixits intel·ligents i sensors de suor

L'activitat física regular és fonamental per prevenir i manejar les cardiopaties, la diabetis de tipus 2 i el càncer. D'acord amb l'OMS, també contribueix a reduir els símptomes de la depressió i l'ansietat, disminuir la deterioració cognitiva, millorar la memòria i potenciar la salut cerebral. Tot i això, segons l'organització, una de cada quatre persones adultes i quatre de cada cinc adolescents a escala mundial no fan prou activitat física.

"En determinats casos, com ara en persones d'edat avançada, persones amb malalties o en entorns amb climes adversos (per exemple, de molta calor), existeix una probabilitat més gran que l'activitat física pugui desenvolupar efectes negatius per la salut, com la deshidratació", explica Joan Melià Seguí, qui també és professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. Per això, amb l'objectiu de millorar les condicions per universalitzar la pràctica d'una activitat física beneficiosa per la salut, cal democratitzar el monitoratge de paràmetres bàsics com ara la hidratació.

Per al personal investigador, això implica aconseguir integrar a la roba d'ús diari una tecnologia de baix cost, flexible i sense bateries ni circuits complexos, que permeti un mesurament desatès i no invasiu de la salut. Així, l'equip de la UOC estudia les possibilitats d'integrar tecnologies d'identificació per radiofreqüència (RFID) en teixits intel·ligents que recaptin informació sobre la hidratació de la persona que els faci servir per mitjà de la suor.

"Per monitorar la hidratació, de manera no invasiva i integrable en roba d'ús quotidià, necessitem complir diversos requisits", detalla Melià Seguí. "En primer lloc, necessitem un fluid corporal ric en biomarcadors relacionats amb la hidratació, que es generi a bastament durant l'activitat física i que entri fàcilment en contacte amb la roba. La suor conté potencialment gran quantitat d'informació rellevant, encara que tradicionalment hagi estat un recurs infrautilitzat per al control de la salut no invasiu."

Un altre dels requisits és trobar una tecnologia que permeti recaptar dades, però passi pràcticament desapercebuda per qui la porta. "Necessitem una tecnologia de dimensions reduïdes i de molt baix cost que permeti tant el mesurament per mitjà d'un sensor com la comunicació de les dades mitjançant tecnologies compatibles amb la internet de les coses", afegeix l'investigador. "La RFID, en les seves diferents versions, és una tecnologia que pot funcionar sense bateria, ja que les etiquetes s'alimenten a partir de les ones de radiofreqüència de l'equip lector, i el disseny del qual permet fer mesuraments bàsics, a canvi d'un cost de producció molt baix."

Cap a una activitat física saludable per a tothom

"L'objectiu principal és fomentar la pràctica d'activitat física beneficiosa per la salut seguint les recomanacions de l'OMS i del tercer objectiu de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides (garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats), mitjançant la democratització de roba intel·ligent que permeti un monitoratge bàsic de paràmetres de salut com ara l'estat d'hidratació", conclou l'investigador de la UOC.

I és que el projecte HydraSport aspira a generar contribucions positives tant en l'àmbit científic i industrial com per al conjunt de la societat. Desenvolupaments com ara el proposat pel personal investigador de la UOC poden millorar els sistemes de prevenció i diagnòstic primerenc centrats en la salut dels qui practiquen esport. Com que és una solució de baix cost i fàcilment integrable en els sistemes mèdics actuals, la barrera d'adopció seria baixa per a la indústria i podria ser un vehicle per democratitzar els avanços en salut digital a la societat.

A més, el projecte busca demostrar la viabilitat d'integrar sensors passius de molt baix cost amb tecnologia RFID en materials tèxtils, la qual cosa permetria a la indústria desenvolupar peces de roba digitalitzades amb un ampli ventall d'aplicacions en l'esport i en la prevenció en salut. "Al projecte investigarem teixits i dissenys tecnològics apropiats", afegeix Joan Melià Seguí. "Esperem que els resultats obrin la porta a futures col·laboracions amb altres investigadors i la indústria."

Aquesta recerca contribueix a l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3: garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

El projecte “HydraSport: Diseño e integración de sensores pasivos de muy bajo coste en ropa de deporte para la monitorización de niveles de hidratación”, amb referència EXP_75087, ha estat finançat pel Ministeri de Cultura i Esport mitjançant la presidència del Consell Superior d'Esports, i a través de la convocatòria per a projectes de recerca en ciència i tecnologia aplicada a l'activitat física beneficiosa per a la salut i la medicina esportiva, amb càrrec als fons europeus del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Contacte per a premsa
Rubén Permuy
rpermuy@uoc.edu
+34 659 05 42 39

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Recerca