28/2/24 · Recerca

Decàleg perquè els plans d'igualtat de gènere en recerca també siguin inclusius

Algunes de les recomanacions són utilitzar un llenguatge clar, prendre decisions basades en dades, promoure el diàleg o tenir en compte els diferents contextos

Els consells formen part del projecte INSPIRE, un centre d'excel·lència europeu d'igualtat de gènere en recerca coordinat per la UOC
dona científica

La UOC coordina el projecte europeu INSPIRE per afavorir que la professió científica sigui més inclusiva (foto: Ani Kolleshi / unsplash.com)

Si bé les dones representen el 59 % dels graduats universitaris, el percentatge baixa fins al 48 % quan s'arriba al doctorat, mentre que només el 33 % dels investigadors postdoctorals i el 26 % dels professors titulars són dones. La bretxa de gènere s'accentua encara més en l'àmbit del que es coneix com a STEM (de l'anglès ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), amb una presència femenina del 22 % en els doctorats, segons dades de la Comissió Europea.

Amb l'objectiu de combatre la bretxa de gènere a les carreres investigadores i de promoure la igualtat de gènere en la recerca i en la innovació, la Unió Europea va posar en marxa el projecte INSPIRE, a finals del 2022. Coordinats des del grup de recerca de Gènere i TIC (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 45 investigadors de 13 entitats i centres de recerca d'Europa i 1 d'Amèrica Llatina integren l'anomenat centre d'excel·lència europeu d'igualtat de gènere en la recerca.

"Tenim dos grans àmbits de treball. En primer lloc, contribuïm a la creació de coneixement per crear plans d'igualtat més inclusius i, en segon lloc, ajudem a implementar aquests plans", explica Rachel Palmén, investigadora de GenTIC i coordinadora d'INSPIRE. Palmén posa l'èmfasi en inclusius perquè INSPIRE persegueix que el sistema de recerca sigui més inclusiu amb tots els grups infrarepresentats, sigui pel seu gènere o bé per la seva raça o capacitats físiques o psíquiques. "És un dels primers reptes que hem identificat: deixar de parlar de plans d'igualtat de gènere per denominar-los plans d'igualtat de gènere inclusius", afegeix la responsable del projecte.

 

Decàleg per a uns plans d'igualtat inclusius

En un dels seus darrers treballs, el centre d'excel·lència europeu d'igualtat de gènere en la recerca conclou que, "encara que la UE ha fet esforços importants per promoure la igualtat de gènere, el progrés ha estat força lent i persisteixen disparitats profundes en termes d'implementació de polítiques, així com de representació de les dones en l'R+D a tots els estats membres, organitzacions de recerca i disciplines científiques".

Per avançar en el que asseguren "continua sent un dels desafiaments més grans que enfronten les organitzacions d'R+D en els seus esforços per abordar les desigualtats", els integrants d'INSPIRE han ofert les recomanacions següents:

 1. Utilitzar termes clars per parlar de sexe, gènere i altres particularitats, així com ser curosos a l'hora d'emprar els conceptes qualitat, equitat, diversitat, inclusió i interseccionalitat.
 2. Basar els plans d'igualtat en dades (quantitatives i qualitatives) i incloure-hi accions clares, estipular els períodes de desenvolupament, nomenar persones responsables i definir les conseqüències en cas que les accions proposades no s'acabin duent a terme.
 3. Incloure representants de diferents grups infrarepresentats en els equips de treball creats per definir indicadors, sistemes sòlids de recopilació de dades, així com les intervencions rellevants.
 4. Aconseguir que les persones responsables de liderar el canvi disposin de les competències necessàries per eliminar les barreres que hi ha i promoure activament una cultura de la inclusió.
 5. Entendre els mecanismes contextuals i locals i implementar solucions innovadores que tinguin en compte el context i amb arrelament en històries locals.
 6. Retre comptes i dialogar amb els diferents agents implicats (estudiants, professors, investigadors, empleats, directius…).
 7. Aprofundir en els requisits previs o els factors d'èxit per entendre més bé els reptes i les barreres actuals.
 8. Crear comunitats de pràctiques com a plataformes per a l'intercanvi de coneixements pràctics.
 9. Fer servir escales de mesurament validades per determinar, per exemple, la satisfacció o el clima laboral.
 10. Proporcionar una base sòlida per al mesurament de diferents categories socials i dimensions de la discriminació, com el gènere, la raça, l'edat o l'orientació sexual.

 

INSPIRE, un projecte coordinat des de la UOC i vinculat amb els ODS

El projecte INSPIRE: Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action va arrencar l'octubre del 2022 i s'estendrà durant 48 mesos. És finançat per la Unió Europea amb cinc milions d'euros a càrrec del programa Horizon Europe, i té la missió de crear un centre sostenible d'excel·lència que sigui reconegut a escala mundial per la qualitat de les seves recerques i anàlisis sobre la igualtat de gènere inclusiva en el camp de la recerca i la innovació. Està integrat per 13 centres de recerca i universitats d'Europa i 1 d'Amèrica Llatina, coordinats des de la UOC.

 

Aquest projecte és finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea, a l'empara de l'acord de subvenció núm. 101058537.

 • Bandera de la UE

Document relacionat

Decàleg de bones pràctiques per a la igualtat de gènere en les revistes científiques

 

La iniciativa està vinculada amb l'objectiu 5 dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que vol aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

Veure més sobre Recerca