4/7/24 · Economia

El baròmetre de la UOC i PIMEC constata la posició de lideratge en la demanda de competències digitals a les empreses catalanes

Catalunya, amb un 27 %, destaca per sobre de la mitjana estatal en competències digitals avançades, segons l'anàlisi de les ofertes de feina dels darrers cinc anys, elaborada pel Baròmetre de Competències i Ocupacions de la UOC i PIMEC

Els coneixements digitals en negocis i vendes, juntament amb la programació, són les competències digitals més sol·licitades (Foto: Adi Goldstein / Unsplash)

Les empreses catalanes se situen per sobre de la mitjana espanyola pel que fa a la demanda de competències digitals en les ofertes de feina. Així s'ha comprovat per mitjà d'un nou estudi sobre el mercat de treball català fet per l'equip de recerca de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC en col·laboració amb PIMEC, en el marc del projecte comú Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya. Aquest baròmetre se centra en l'anàlisi de les tendències ocupacionals i proporciona xifres clau i dades essencials a partir del contingut de les ofertes de feina publicades a Catalunya.

El darrer estudi del baròmetre, presentat el 4 de juliol, mostra quin és l'abast de la transformació digital en la demanda laboral de les empreses catalanes a partir de l'anàlisi de les competències sol·licitades en les ofertes de feina dels darrers cinc anys a Catalunya. En concret, s'han analitzat les ofertes publicades pel teixit empresarial català en el període comprès entre el juliol del 2018 i el juny del 2023.

Per mesurar l'abast de la transformació digital, els autors de l'estudi han desenvolupat una taxonomia de competències digitals basada en la classificació ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) i els treballs de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Han classificat les competències en digitals i no digitals, i dins de les digitals, en avançades i no avançades. Aquest ha estat un dels reptes més importants de l'estudi.

 

Catalunya, en posició de lideratge en el marc espanyol

Els resultats de l'estudi ofereixen una visió detallada de la digitalització en el mercat laboral català que permetrà a les empreses i els professionals adaptar-se als nous reptes tecnològics. L'anàlisi que han fet la UOC i PIMEC ha permès comprovar que Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya amb més demanda de competències digitals, només darrere de la Comunitat de Madrid. Això inclou tant les competències digitals bàsiques com les avançades associades a la indústria 4.0. Segons Carme Pagès Serra, professora i investigadora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, "Catalunya destaca especialment en la demanda de competències digitals relacionades amb els negocis i les vendes digitals, i se situa un 17 % per sobre de la mitjana de l'Estat".

 

Les competències digitals més sol·licitades

A Catalunya, les competències més buscades estan generalment associades a les tecnologies introduïdes en la Tercera Revolució Industrial, com ara tenir coneixements informàtics bàsics, utilitzar Microsoft Office i dominar programes d'ofimàtica. No obstant això, dues competències digitals avançades apareixen entre les deu més sol·licitades: els coneixements en programació informàtica (12,3 %) i els sistemes TIC empresarials (11,4 %). Els requisits d'alfabetització digital dominen entre les ocupacions de tots els sectors, també entre les de caràcter més manual. En canvi, les competències digitals avançades tenen una presència encara moderada entre els sectors no especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació.

Sílvia Miró, directora de l'àrea de treball de PIMEC, explica que "la digitalització avançada ha incidit especialment en les ocupacions TIC, però la seva internalització a les ocupacions de la resta de sectors no pròpiament digitals encara és incipient. Només un 25 % de les ofertes de feina amb competències digitals provenen de sectors de fora de les TIC".

“Ambdues entitats asseguren que el repte és cobrir aquesta alta demanda, la qual també alerten que creixerà”

Distribució sectorial de la demanda de competències digitals avançades

Els sectors de la informació i la comunicació concentren, principalment, la demanda de competències digitals avançades. En aquests sectors, gairebé sis de cada deu vacants requereixen competències digitals avançades. Fora del sector TIC, la demanda més gran es troba en les activitats científiques i tècniques (38,1 %), el sector financer (26 %), i les activitats i els serveis administratius i de suport (22,4 %).

 

Les necessitats de les mipimes

L'estudi subratlla l'exigència de continuar fomentant la formació contínua i la col·laboració entre entitats formatives i empresarials per millorar el domini de competències digitals avançades en els sectors no especialitzats en tecnologies de la informació i la comunicació, per aprofitar les innovacions recents i facilitar la transició digital.

A banda de l'estudi sobre la demanda de competències digitals per mitjà de l'anàlisi de les ofertes de feina publicades en línia, la UOC i PIMEC han elaborat una enquesta de transformació digital per "saber quins processos de digitalització porten a terme les pimes catalanes", explica Miriam Durán, investigadora a la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC. D'aquesta manera, es vol descobrir quines són les seves necessitats formatives i de talent per al futur. L'enquesta està disponible en línia per a les mipimes, accessible al web del baròmetre. Els resultats de l'enquesta es publicaran a final d'any.

Contacte de premsa

Veure més sobre Economia