8/2/24 · Salut

Les aplicacions d'exercici no responen a les necessitats de les persones grans

Investigadors del Parc Sanitari Pere Virgili i la UOC han analitzat una quinzena d'aplicacions per comprovar la seva idoneïtat en la millora de la prescripció d'exercici virtual
mans senyor gran amb un mobil

Només una de les quinze aplicacions disposa d'evidència científica per a l'ús en persones fràgils i cap s'adapta a l'estat cognitiu de l'usuari (Joshua Hoehne, Unsplash)

En un context en què l'activitat física es considera clau per assolir un envelliment saludable, un grup d'investigadors encapçalats pel fisioterapeuta del Parc Sanitari Pere Virgili Luis Soto conjuntament amb experts en salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha analitzat les aplicacions mòbils d'exercici disponibles a les principals botigues digitals. L'objectiu ha estat comprovar la seva idoneïtat en la prescripció virtual d'exercici i contrastar si estan adaptades a les necessitats de les persones grans.

"Amb l'evidència científica actual, hem de recomanar sempre l'augment de l'activitat física, la pràctica d'exercici de força i potència i, sobretot, la disminució del comportament sedentari. Òbviament, fer exercici és millor que no fer-ne. Amb tot, com a professionals hem de ser capaços d'optimitzar i adequar la prescripció pel que fa a intensitat, volum, freqüència i progressió", exposa Soto.

"L'absoluta novetat d'aquest treball, publicat per la Societat Britànica de Geriatria, es deu al fet que es tracta d'una revisió sistemàtica que aplica els mètodes més rigorosos de recerca, classificació i anàlisi de les aplicacions, però que parteix dels marketplaces d'aplicacions dels telèfons mòbils, i no pas de bases de dades i cercadors purament científics. D'aquesta manera, ens proporciona informacions sobre aplicacions que tenim a l'abast i que probablement són emprades per moltes persones del nostre entorn", explica el doctor Marco Inzitari, director d'Atenció Integrada i Recerca del Parc Sanitari Pere Virgili i investigador dels Estudis de Ciències de la Salut i de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“Creiem que les aplicacions es podrien ajustar més a les necessitats de les persones grans fràgils, tant en la prescripció d'exercici com en la facilitat per utilitzar-les ”

No hi ha cap aplicació que s'adapti a la funció cognitiva

De les més de 8.000 aplicacions d'exercici trobades a l'App Store (Apple) i a la Play Store (Google), se n'han analitzat quinze que complien els requisits següents: tenir més de 10.000 baixades, adreçar-se a gent gran, disposar d'actualitzacions dutes a terme els darrers tres anys, estar en anglès i no ser exclusives de cap disciplina específica.

"Ens hem trobat amb una baixa oferta d'aplicacions per a aquest perfil de persones, i creiem que les que hi ha actualment es podrien ajustar més a les necessitats de les persones grans fràgils, tant en la prescripció d'exercici com en la facilitat per utilitzar-les i així apoderar-les en el procés", explica l'investigador principal del projecte.

En l'anàlisi no s'ha trobat cap aplicació que s'adapti a l'estat cognitiu de l'usuari. Segons els investigadors, una aplicació adreçada a gent gran hauria de ser simple, intuïtiva i adaptada a les seves necessitats. Per això, consideren imprescindible incloure els destinataris de les aplicacions en els processos creatius i, sobretot, garantir que hi hagi representació dels diferents estatus socioeconòmics i dels diferents coneixements en tecnologia.

"La tecnologia ens pot ajudar, però cal revisar-la de manera quantitativa i qualitativa. L'objectiu de l'estudi justament ha estat oferir una visió qualitativa (sense deixar de banda l'evidència científica) de les aplicacions que els professionals poden fer servir per a la prescripció d'exercici a persones grans fràgils", afegeix Soto.

Per acabar, els investigadors han trobat que només una de les quinze aplicacions està basada en evidència científica segons l'anàlisi portada a terme (citacions al motor de cerca de publicacions científiques PubMed).

Les institucions que han participat en aquest estudi són el Parc Sanitari Pere Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació HiTT, Qida i la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Aquesta recerca afavoreix els  Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3, Salut i Bienestar i 10, Reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Luis Soto-Bagaria, Sophie Eis, Laura Mónica Pérez, Lorena Villa-García, Oriol de Solà-Morales, Carme Carrion, Maria Giné-Garriga, Marco Inzitari, Mobile applications to prescribe physical exercise in frail older adults: review of the available tools in app storesAge and Ageing, Volume 52, Issue 12, December 2023, afad227, https://doi.org/10.1093/ageing/afad227

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. 

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Salut