Arquitectura de marca

La UOC es projecta amb la marca corporativa (masterbrand).

La marca corporativa engloba el conjunt d'activitats de la Universitat: la docència, la recerca i la innovació, la transferència i difusió del coneixement, i l’activitat institucional. 

Els centres de recerca i innovació tenen un logotip específic. 

La Universitat també compta amb dues marques comercials: UOC Corporate Consulting i Editorial UOC.